Showing 10-18 of 1214 results
لغو آزمون های بین المللی در ایران

اطلاعیه فوری : لغو آزمون های بین المللی در ایران به دلیل موج جدید کرونا

21 فروردین 1400
0

اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص لغو  آزمون های بین المللی در ایران طبق آخرین خبرها، به دلیل اوج دوباره ی همه گیری در کشور، سازمان سنجش از لغو آزمون های بین …

کرونا در تسک سوم مصاحبه

صحبت از ویروس کرونا در مصاحبه آیلتس و تافل : واژه های مهم (2)

30 مهر 1399
1

مصاحبه کرونایی! همانطور که در قسمت پیشین گفتیم، همه گیری ویروس کرونا تمامی ابعاد زندگی مان را تحت الشعاع قرار داده است. از آنجاییکه بخشی از پرسشها در مصاحبه آیلتس …