مدرسین زبان انگلیسی و پرسنل اداری که تمایل به همکاری با درخت جاویدان را دارند می توانند رزومه خود را در لینک زیر ارسال نمایند.

  • حداکثر اندازه فایل: 64 MB.