پرکابردترین phrasal verbها در اسپیکینگ آیلتس

تقویت تلفظ انگلیسی

کاربرد phrasal verbs

یکی از مهم ترین ویژگی های انگلیسی گفتاری (و تفاوت آن با انگلیسی رسمی) استفاده ی فراوان از افعال چند قسمتی یا phrasal verbs است. بنابراین، کاربرد این phrasal verbها در اسپیکینگ آیلتس نیز باعث می شود شما بتوانید نمره ی بهتری کسب کنید. چراکه به خوبی می توانید دایره ی واژگانی گسترده ی خود و تسلط تان بر انگلیسی محاوره ای را به رخ بکشید.

هرچند، افعال چند قسمتی در زبان انگلیسی گاهی اوقات معانی متفاوتی دارند و یا خیلی به هم شبیه هستند. پس یادگیری کاربرد صحیح آنها در بافت بسیار اهمیت دارد.

چطور می توانیم افعال چند قسمتی انگلیسی را یاد بگیریم؟

یکی از بهترین روش ها از طریق نگاه کردن فیلم، سریال و ویدیوهای یوتیوب است. در این منابع، شما با زبان آن طور که واقعا در گفتار به کار می رود روبرو می شوید و می توانید افعال چند قسمتی پرکاربرد را یاد بگیرید.

فهرست پرکاربردترین phrasal verbها در اسپیکینگ آیلتس

در اینجا، لیستی از مهمترین و پرکاربردترین افعال چند قسمتی برای آیلتس را در اختیارتان می گذاریم. تنها به یاد داشته باشید که از آنها در بخش رایتینگ استفاده نکنید (بجز رایتینگ غیررسمی که گاهی در نامه های دوستانه به کار می رود.).

cut down on something

bank on something/somebody

brush up on something

bring somebody down

check in/check out

cheer up

clean up

tidy up

come down with something

dress up

drop out

end up

fall apart

get across

get around to something

get along with somebody

get on with somebody

give up

grow apart

hang out

keep something from somebody

look down on somebody

look up to somebody

mull something over

pan out

pass up something

put somebody down

run up against somebody/something

run out

set something up

show off

stumble across/on/upon somebody/something

take after

think back

wear off

while something away

مطالب زیر نیز مفیدند:

مخفف های غیررسمی یا contractions در مکالمات روزمره انگلیسی

یادگرفتن زبان انگلیسی با یوتیوب : بایدها و نبایدها

Leave A Reply