ویدیو آموزشی: مهارت های شنیداری تافل – قسمت اول Connecting Content

 ویدیو آموزشی

مهارت های شنیداری تافل- قسمت اول Connecting Content

این ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Listening Questions – شما را با نوع سوال Connecting Content بخش شنیداری آزمون تافل آشنا کرده و به تمامی زبان آموزانی که با این نوع سوالات در آزمون تافل مشکل دارند، راه حل های بسیار خوبی ارائه میدهد.

Leave A Reply