افعال دو قسمتی (Phrasal Verbs)؛ قسمت سوم: افعال جداشدنی و جدانشدنی

جداشدنی و جدانشدنی

افعال دو قسمتی (Phrasal Verbs)؛ قسمت سوم: افعال جداشدنی و جدانشدنی

در قسمت اول این سری مقاله ها با با ساختار کلی افعال دو قسمتی (فعل + حرف اضافه) آشنا شدیم. در قسمت دوم نیز توضیح داده شد که همانند دیگر افعال، افعال دو قسمتی نیز می توانند گذرا یا ناگذرا باشند؛ بدین معنی که به مفعول نیاز داشته باشند یا خیر. حال در قسمت آخر این مقالات میخواهیم افعال دو قسمتی جداشدنی و جدانشدنی را شرح دهیم.

افعال دو قسمتی جداشدنی

اگر فعل دو قسمتی ما گذرا باشد، آن گاه به مفعول نیاز دارد:

Please fill in your form as soon as possible. (لطفاً فرم خود را در اسرع وقت پر کنید)
با این وجود، این جمله را نیز می توان به صورت زیر هم بیان کرد:
Please fill your form in as soon as possible.
در این مثال، جایگاه مفعول تغییر کرده است، و به وسط فعل دو قسمتی (بین فعل و حرف اضافه) منتقل شده است. این نوع افعال را افعال دو قسمتی جداشدنی (Separable Phrasal Verbs) می نامیم. نکته ای مهم در این نوع فعل ها این موضوع است که قرار دادن مفعول در وسط یا پس از فعل دو قسمتی اختیاری است. با این وجود، در صورتی که ضمیری جایگزین عبارت اسمی شما در مفعول شود، آنگاه نمی توان آن را پس از فعل دو قسمتی به کار گرفت:
Please fill your form in as soon as possible. (استفاده از عبارت اسمی به عنوان مفعول میان فعل دو قمستی)
Please fill in your form as soon as possible. (استفاده از عبارت اسمی به عنوان مفعول پس از فعل دو قسمتی)
Please fill it in as soon as possible. (استفاده از ضمیر به عنوان مفعول میان فعل دو قمستی)
Please fill in it as soon as possible. (استفاده از ضمیر به عنوان مفعول پس از فعل دو قسمتی)

افعال دو قسمتی جدانشدنی

از سوی دیگر، ممکن است در بعضی افعال دو قسمتی، مفعول این امکان را نداشته باشد که بین دو بخش فعل قرار بگیرد:
I don’t know how we’re going to get over this problem. (نمیدونم چه جور میخوایم این مشکل رو حل کنیم)
در این صورت، حتی اگر جهت بیان مفعول، از ضمیر به جای عبارت اسمی استفاده شود، باز هم مفعول پس از فعل دو قسمتی قرار می گیرد:
I don’t know how we’re going to get over it. (نمیدونم چه جور میخوایم اون رو حل کنیم)

این گونه از افعال دو قسمتی، جدانشدنی (Inseparable Phrasal Verbs) نام دارند.


نحوه ی تشخیص در دیکشنری

در صورتی که بخواهیم معنی افعال دو قسمتی را در دیکشنری سرچ کنیم، می توانیم از دیکشنری های مخصوص افعال دو قسمتی استفاده کرده، یا در دیکشنری های عادی نیز به دنبال آن ها بگردیم. به طور مثال در دیکشنری لانگمن، شما می توانید فعل را سرچ کرده و در قسمت انتهایی مدخل (پس از توضیحات و مثال ها و دیگر بخش ها) افعال دو قسمتی مربوط به فعل جستجو شده را بررسی کنید.

تنها راه متوجه شدن نوع افعال دو قسمتی، یعنی جداشدنی و جدانشدنی یا گذرا و ناگذرا بودن آنها، بررسی واژه در دیکشنری است. در دیکشنری لانگمن، اگر فعل دو قسمتی به همراه something یا someone ارائه شود گذرا، و در غیر این صورت ناگذرا است:

افعال دو قسمتی جداشدنی و جدانشدنی
در این شکل، معنی اول و دوم فعل break down ناگذرا می باشند، چون بدون somebody یا something آورده شده اند (1= خراب شدن، 2= با بن بست مواجه شدن، به مشکل برخوردن).
اما معنی سوم و چهارم break down گذرا می باشد، چرا که با something آورده شده است (3= شکستن در، 4= از میان بردن اختلافات/مشکلات).

در عین حال، دیشکنری لانگمن برای این که مشخص کند فعل دو قسمتی موردنظر جداشدنی می باشد یا خیر، از یک فلش در بین مفعول و حرف اضافه ی فعل دو قسمتی قرار می دهد. این فلش نشان میدهد گوینده در استفاده از مفعول در وسط فعل دو قسمت یا بعد از آن آزادی عمل دارد (به استثناء ضمیر که در بالا توضیح داده شد):

(1= پس گرفتن حرف؛ 2= پس فرستادن خرید؛ 3= به گذشته ها بردن؛ گذشته ها را یادآوری کردن)

 

نکته ای که باید در انتها یادآور شد این است که باید دقت داشته باشیم یک فعل دو قسمتی لزوماً حتما یا گذرا یا ناگذرا، و یا جداشدنی یا جدانشدنی نیست. در واقع، امکان دارد یک فعل دو قسمتی هم گذرا باشد و هم ناگذرا، و یا هم جداشدنی و هم جدانشدنی، اما آنگاه معانی این حالت ها با یکدیگر فرق خواهند کرد:
Take off your shirt. (گذرا – در آوردن لباس)
The airplane takes off easily. (ناگذرا – بلند شدن هواپیما)
I’ll look some of my old books out for you. (جداشدنی – گشتن بین وسایل به دنبال چیزی)
My older brother always looked out for me when we were kids. (جدا نشدنی – هوای کسی رو داشتن) 

Leave A Reply