افعال دو قسمتی (Phrasal Verbs)؛ قسمت اول

افعال دو قسمتی (Phrasal Verbs)

افعال دو قسمتی به آن دسته از افعال گفته می شود که از یک فعل و یک یا چند حرف اضافه تشکیل می شوند. این نوع فعل ها را اکثراً نمی توان از معنای واژه های آن حدس زد. به عنوان مثال، فعل go به معنای رفتن می باشد، اما فعل go off برابر با «منفجر شدن» است. البته باید این نکته را نیز ذکر کرد که این موضوع در تمامی موارد صدق نمی کند (go up = افزایش یافتن، بالا رفتن).

از سوی دیگر، باید به این نکته نیز دقت داشت که افعال دو قسمتی ممکن است دارای معانی متعددی باشند. به طور مثال، فعل take off دارای این معانی است:

He sat on the bed to take his boots off. (در آوردن لباس)
I felt quite excited as the plane took off. (بلند شدن هواپیما از زمین)
Dad took the day off to come with me. (مرخصی گرفتن)
I’ve got to takeoff — I’m late. ([رفتن [خودمانی)
Ticket sales really took off
after the first performance. (رونق گرفتن، موفق شدن)

علیرغم این که افعال phrasal verb گاهی به نام «افعال دو قسمتی» شناخته می شوند، باید توجه داشت که گاهی ممکن است این افعال بیش از دو قسمت باشند، به ترتیبی که از یک فعل و دو یا چند حرف اضافه تشکیل شوند:

She looks down on anyone who hasn’t had a university education. (به دید حقارت نگاه کردن)
I’m the oldest, and I always look out for my younger sisters. (مراقب کسی بودن)

یافتن معانی فعل های دو قسمتی

برای یافتن معانی مختلف افعال دو قسمتی می توان از دیکشنری های مخصوص این افعال استفاده کرد، اما دیکشنری های عادی نیز این قابلیت را دارند که معادل های مختلف افعال دو قسمتی را نشان دهند. به طور مثال، در دیکشنری لانگمن می توان با جستجوی فعل مورد نظر، در انتهای توضیحات لیستی از افعال دو قسمتی مربوط به آن و معانی مختلف اش را یافت:

افعال دو قسمتی

همانطور که مشاهده می کنید، این افعال با عبارت Phrasal Verb (رنگ بنفش) متمایز شده اند.

در قسمت بعد با انواع مختلف افعال دو قسمتی آشنا خواهیم شد.

 


مطالب مرتبط:

کاربرد حروف ربط تضاد ( Although، In spite of، However )

اشتباهات رایج: استفاده‌ی نادرست از حروف اضافه‌

سوالات اخیر آزمون رایتینگ آیلتس – دسامبر ۲۰۱۸

Leave A Reply