افعال دو قسمتی (Phrasal Verbs)؛ قسمت دوم: گذرا و ناگذرا

گذرا و ناگذرا

افعال دو قسمتی (Phrasal Verbs)؛ قسمت دوم: گذرا و ناگذرا

همانطور که در قسمت اول مقاله های افعال دو قسمتی ذکر شد، این افعال از دو قسمت تشکیل شده اند؛ فعل، و حرف اضافه. در این بخش قصد داریم دو نوع فعل کلی را توضیح دهیم تا بتوان انواع مختلف فعل های دو قسمتی را نیز به راحتی شرح داد. افعال به طور کلی به دو نوع گذرا و ناگذرا (به ترتیب، متعدی یا لازم) تقسیم می شوند. افعال گذرا یا متعدی آن دسته از افعالی هستند که به واسطه ی معنایی که دارند، به مفعول نیازمند می باشند. از سوی دیگر، افعال ناگذرا یا لازم احتیاجی به مفعول پیدا نمی کنند. در ضمن، باید ذکر کرد که بعضی افعال دارای معانی مختلفی بوده که می تواند هر کدام از این معنی ها گذرا یا ناگذر باشد:

John rose from his chair and went to greet her. (جان از صندلی خود بلند شد و رفت تا با او احوالپرسی کند)
در مثال بالا، افعال rise و go ناگذرا هستند، چرا که برای کامل بودن نیازی به مفعول ندارند (هر چند فعل rise همراه با from his chair استفاده شده است، اما from his chair عبارت قیدی محسوب می گردد). از سوی دیگر، فعل greet به her نیاز دارد و بنابراین گذرا می باشد.
How long is your class going to take?. (کلاس تو چقدر قرار است طول بکشد؟)

Someone has taken a pen from my desk. (کسی خودکار من را از روی میزم برداشته است)

در این مثال ها نیز قعل take به دو صورت ناگذرا (مثال اول) و گذرا (مثال دوم) استفاده شده است.

گذرا و ناگذرا بودن افعال دو قسمتی

قواعدی که در بالا ذکر شد در زمینه ی افعال دو قسمتی نیز صدق می کند. بعضی از این دسته افعال به مفعول نیاز داشته، در حالی که افعال دو قسمتی ای نیز وجود دارند که به مفعول نیاز ندارند:
The car broke down on the way to school. (ماشین در راه مدرسه خراب شد)
If you can’t pay the rent, they turn you out. (اگر نتوانی اجاره را پرداخت کنی، آن ها تو را بیرون می اندازند)

 

Charlie was taking off his shirt when the phone rang. (چارلی داشت پیراهن خود را در می آورد که تلفن زنگ خورد)

I felt quite excited as the plane took off. (من در حالی که هواپیما از زمین بلند شد هیجان زده بودم)
در دو مثال اول، دو فعل دو قسمتی متفاوت که گذرا و ناگذرا بودند مشاهده می گردد، و در دو مثال دوم فعل دو قسمتی take off آورده شده است که بسته به معنای آن می تواند گذرا یا ناگذرا باشد.

در قسمت بعدی این مقاله ها، انواع مختلف فعل های دو قسمتی گذرا توضیح داده خواهد شد.

 


مطالب مرتبط:

افعال دو قسمتی (Phrasal Verbs)؛ قسمت اول

کاربرد حروف ربط تضاد ( Although، In spite of، However )

اشتباهات رایج: استفاده‌ی نادرست از حروف اضافه‌

Leave A Reply