نکات ریدینگ تافل : انواع سوالات ریدینگ در آزمون تافل (2)

دانلود کتاب Mastering Skills for the TOEFL iBT Reading

انواع سوالات ریدینگ تافل

تازگی بخش اول از انواع سوالات ریدینگ تافل را منتشر کردیم. ده نوع سوال به لحاظ محتوایی در بخش ریدینگ تافل وجود دارد. در این قسمت 5 نوع دیگر را مرور میکنیم.

 

نوع ششم: Negative factual information questions

شناسایی این دست از سوالات بسیار راحت است، چراکه در صورت سوال معمولا کلماتی چون NOT یا EXCEPT دیده میشود. معمولا صورت سوال به شکل زیر است:

According to the passage, which of the followings is NOT true of X?

نوع هفتم: Essential information

در این نوع از سوالات معمولا شما باید از میان گزینه ها جمله ای که به لحاظ معنایی نزدیکتر به یک جمله هایلایت شده در متن است را انتخاب کنید. جمله معمولا paraphrase شده است. گزینه های نادرست یک مفهوم را به اشتباه منتقل می کنند، یا یک نکته مهم را منعکس نمی کنند.

نوع هشتم: Sentence insertion question

در این دست از سوالات شما باید بهترین جایگاه را در متن برای اضافه کردن یک جمله تازه که به شما در سوال داده می شود، پیدا کنید. این سوالات درک منطقی شما از متن را می سنجند.

نوع نهم: complete the summary questions

به شما یک خلاصه از بخشی از متن داده می شود بهمراه 6 گزینه. شما باید سه تا از گزینه ها که نکته مهمی از متن را بیان می کنند یا اطلاعات مهمی را دربر دارند انتخاب کنید. توجه داشته باشید که گزینه ها paraphrase شده اند. بیاد داشته باشید که این نوع سوالات معمولا فقط 2 نمره دارند. پس اگر حتی یک اشتباه داشته باشید، یک نمره کامل از دست می دهید.

نوع دهم: complete the table questions

شما دو یا سه گروه در یک جدول خالی خواهید داشت. شما باید گزینه های داده شده را در هر گروه جایگذاری کنید. همیشه دو گزینه اضافی نیز وجود دارد. این نوع سوالات توانایی شما را در شناسایی ایده اصلی متن و اطلاعات مهم میسنجد.

 

همانطور که در بالا دیدید، توانایی paraphrasing یکی از مهارت های مهم در انواع سوالات ریدینگ تافل است. از اینجا می توانید مقاله ای راجع به آن بخوانید تا این مهارت را در خود تقویت کنید.

 

مطالب زیر نیز ممکن است کمک کننده باشد:

paraphrase کردن در رایتینگ آیلتس : اعداد و ارقام

با کلمات جدید در یک متن انگلیسی چه کنیم؟ حدس زدن معنای لغات جدید

Leave A Reply