چند تکنیک مهم برای paraphrase کردن در مقالات و آزمونهای زبان

paraphrase کردن

paraphrase  چیست؟

paraphrase کردن یک مهارت مهم زبانی و آکادمیک است که به معنی بیان کردن نظراتی که خوانده اید یا شنیده اید با استفاده از جمله بندی و کلمات خودتان است. به عبارت دیگر بیان کردن in your own words. این مهارت در موقعیتهای مختلفی کاربرد دارد. یکی از آنها هنگام نوشتن یک مقاله است. اگر شما نظرات محققان دیگر را از مقالاتشان بدون تغییر کپی پیست کنید، به این معنی است که ایده آنها را دزدیده اید. برای جلوگیری از این جرم باید بتوانید آنها را paraphrase کنید. اما در نوشته پیش رو بیشتر تمرکز بر روی paraphrase کردن در آزمونهای زبان انگلیسی است.

چرا paraphrase کردن در آزمونهای زبان مهم است؟

در آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی، مانند آیلتس و تافل، مهارت paraphrasing برای بخش های رایتینگ و اسپیکینگ بسیار مهم است. همچنین برای پاسخ دادن به سوالات بخش های ریدینگ و لیسنینگ نیز نیاز دارید تا paraphrase ها را شناسایی کنید. برای مثال در بخش رایتینگ باید بتوانید واژه ها و ساختار جمله ی موجود در تسک را در نوشتار خود تغییر دهید و از همان کلمات استفاده نکنید. با این کار رنج واژگانی خود را به رخ کشیده اید و از تکرار واژه ها پرهیز کرده اید. در بخش اسپیکینگ نیز، بویژه تسک دوم، باید بتوانید سؤالات موجود در کیوکارت را طور دیگه در پاسخ های خود بیان کنید. در دو بخش لیسنینگ و ریدینگ، کلمات و ساختاری که شما در سوالات میبینید با آنچه می شنوید یا در متن می خوانید متفاوت است. به بیان دیگر شما در متن ها و مکالمات با paraphrase ها مواجه می شوید. این در تمامی آزمون های زبانی صادق است.

برای مثال جمله دوم یک paraphrase خوب از جمله اول است:

 • Original Sentence: Any trip to Australia should include a visit to Hunter to sample their exquisite wines.
 • Paraphrased Sentence: Be sure to include Hunter’s wine-tasting experience while visiting Australia.

چطور مهارت paraphrase کردن را تقویت کنیم؟

اولین گام برای یک paraphrase خوب این است که متن اصلی یا نظر اصلی را با دقت بخوانید تا بطور کامل آن را متوجه شوید. سپس سعی کنید بدون نگاه کردن به متن اصلی، ایده کلی آن را به زبان خودتان بازنویسی کنید. سپس متن اصلی را دوباره بخوانید تا اطمینان حاصل کنید که معنای آن را به درستی منتقل کرده اید.

برای بازنویسی به زبان خودتان می توانید از ابزارها و تکینیک هار زیر کمک بگیرید:

1. استفاده از کلمات مترادف و متضاد

برای مثال اگر جمله از سختی امتحان با استفاده از کلمه hard صحبت کرده است شما می توانید همین ایده را با استفاده از کلمه مترادف difficult بازنویسی کنید. یا اینکه از متضاد آن کلمه easy استفاده کنید. مثال:

 • Original sentence: The exam was one of the hardest this term.
 • Paraphrased with synonym: One of the most difficult exams in this term was this one.
 • Paraphrased with antonym: The exam was far from being easy.

2. ساختار جمله

ساختار و گرامر جمله را تغییر دهید. برای مثال:

 • Original sentence: Though Jack is youngest in his class, he is smarter than his classmates.
 • Paraphrased sentence: Jack is smarter than other students in his class, despite being the youngest there.

3. استفاده از clause ها

اگر دو جمله جدا اما مرتبط دارید می توانید آنها را با استفاده از relative clause ها آنها را در یک جمله خلاصه کنید. مثال:

 • Original sentence: My cousin lives in Melbourne. Melbourne is the capital of Australia.
 • Paraphrased sentence: My cousin lives in Melbourne, which is the capital of Australia.

4. استفاده از حالت های معلوم و مجهول

می توانید جملات معلوم را به مجهول تبدیل کنید و یا برعکس. مثال:

 • Original sentence: A tornado destroyed Jack’s house. (active)
 • Paraphrased sentence: Jack’s house was destroyed by a tornado. (passive)

 

 

 

مطالب زیر ممکن است کمک کننده باشد:

اشتباهات رايج با جمله های مجهول
مهارت های درک مطلب : skimming و scanning

Leave A Reply