نکات ریدینگ تافل : انواع سوالات ریدینگ در آزمون تافل (1)

دانلود کتاب Mastering Skills for the TOEFL iBT Reading

ریدینگ تافل

برای موفقیت در بخش ریدینگ تافل شما باید توانایی خود را در خواندن و درک سریع متون بالا ببرید. این خود نیازمند دانستن گرامر پیچیده و واژگان رسمی است. همچنین شما باید به تعداد زیادی سوال در وقتی محدود پاسخ دهید. با این حال آماده شدن برای این بخش از آزمون خیلی کار سختی نیست. با دانستن اینکه چه چیزی در انتظارتان است، میتوانید به خوبی خود را آماده کنید. در این بخش پنج تا از انواع سوالات در ریدینگ تافل را معرفی میکنیم.

نوع اول: inference questions

همانطور که از عنوان مشخص است، این گونه سوالات از شما می خواهند استنباط خود را از بخشی از متن مشخص کنید. معمولا صورت سوالات به این گونه است که

 In paragraph 4, what does the author imply about…? Or what can be inferred from paragraph 4?

در این نوع سوالات، پاسخ بطور صریح در متن نیست و شما باید از آنچه گفته شده استنباط کنید.

نوع دوم: vocabulary questions

در این نوع سوالات شما باید نزدیک ترین معنی را از میان گزینه ها به یک کلمه در متن پیدا کنید. توجه کنید که معنای آن کلمه در همان متن مد نظر است.

نوع سوم: reference questions

در سوالات ارجاعی، شما باید مرجع یک کلمه یا ضمیر را که در متن برایتان مشخص شده است بیابید.

نوع چهارم: purpose questions

در این نوع سوالات شما باید هدف نویسنده را از دادن یک سری از اطلاعات مشخص کنید. پاسخ بطور صریح در متن نیست و برای پاسخ گویی شما باید نکته و موضوع اصلی آن پاراگراف را متوجه شوید و سپس رابطه بین آن اطلاعات خاص در سوال را با موضوع اصلی پاراگراف دریابید.

نوع پنجم: detail or factual information questions

در سوالات جزئیات پاسخ معمولا در بخش کوچکی از متن بطور مشخص نهفته است. معمولا تمرکز این سوالات بر who, when, where, why and what است.

پنج نوع دیگر را در قسمت بعدی مرور خواهیم کرد.

 

مطالب زیر نیز ممکن است کمک کننده باشند:

مهارت های درک مطلب : skimming و scanning

یک نکته مهم درباره ریدینگ تافل : آیا لازم است تمام متن را بخوانیم؟

ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت اول Factual and Negative Factual Information

 

Leave A Reply