کیوکاردهای آیلتس در ماه های May, June, July سال 2023

کیوکاردهای آیلتس

کیوکارد چیست؟

کیوکارد به یک ست از سؤالات نوشته شده بر روی یک کارت گفته می شود که در ابتدای تسک دوم بخش اسپیکینگ آیلتس به داوطلب داده می شود. بر روی هر کیوکارد یک موضوع نوشته شده است و چند سؤال همراه آن طرح شده است. از داوطلب خواسته می شود تا یک دقیقه در مورد موضوع کیوکارد فکر کند و نت برداری کند. سپس بین یک تا دو دقیقه راجع به آن موضوع صحبت می کند و در طول صحبت به تمامی سؤالات پرسیده شده در کیوکارد پاسخ می دهد. این تسک برای بسیاری از داوطلبان آزمون آیلتس، سخت ترین بخش مصاحبه است. مرور کیوکاردهای آیلتس در آزمون های اخیر و آشنایی با موضوعات آن کمک بسیاری به شما می کند تا بتوانید به راحتی دو دقیقه صحبت کنید، زمان بندی خوبی داشته باشید، و fluency خود را افزایش دهید.

در ادامه، تعدادی از کیوکاردهای سه ماه اخیر آزمون آیلتس را با هم مرور می کنیم.

کیوکاردهای آیلتس در ماه های July, May, June در سال 2023

-Describe a book you have read many times.

You should say:

When you read it for the first time?
What kind of book it is?
What the book is about?
And explain why you like read it again.

-Describe a speech/talk you gave.

You should say:

When and to whom you gave the speech?
What was the speech about?
Why you gave the speech?
How did you feel about it?

-Describe a new store/shop that has recently opened in your town.

You should say:

Where is it?
What is sold there?
Who goes there?

-Describe a place away from your home that you wish to visit in the future.

You should say:

Where you would like to go?
When you would like to go?
Who you want to go with?
And explain why you want to visit the place.

-Describe an adventure you would like to go on.

You should say:

With whom do you want to go?
When do you want to go?
What do you want to do?

-Describe an invention that is useful in daily life.

You should say:

What the invention is?
What it can do?
How popular it is?
Whether it is difficult or easy to use?
And explain why it is useful.

-Describe a time you lost your way.

You should say:

When and where did it happen?
How did you feel when you were lost?
How did you find your way out?

-Describe an important decision you made.

You should say:

What was the decision?
When you made it?
How you made the decision?
Why was it important?

-Describe a friend you would like to talk with.

You should say:

Who he/she is?
What you like to talk about?
Why do you like to talk with him?
Explain how you feel about him.

-Describe a work of art that you really like.

You should say:

How it looks?
Where you first saw it?
How you felt when you first saw it?
Explain why you like it so much.

برای هر کدام از این کیوکاردهای آیلتس سعی کنید ایده پردازی کنید، صدای خود را ضبط کنید و به پاسخ خود گوش دهید تا بتوانید ایرادات خود را به مرور رفع کنید.

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

دانلود کتاب IELTS Speaking Masterclass: همه چیز درباره مصاحبه آزمون آیلتس

موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس : سؤالات June 2023

یادگیری اصطلاحات رایج انگلیسی : دانلود کتاب اصطلاحات کالینز

Leave A Reply