تفاوت بین Job، Work، و Career

Job، Work، و Career

تفاوت بین Job، Work، و Career

واژه های Job، Work، و Career کلماتی مشابه، اما با معانی متفاوت می باشند.
اگر چه گاهی می توان آن ها را به جای یکدیگر به کار برد، اما باید توجه داشت که بسته به موقعیتی که می خواهید از آن ها استفاده کنید، باید در انتخاب آن ها دقت کنید.

Job

واژه ی Job یک اسم می باشد و به کاری اشاره دارد که فرد جهت تامین مخارج زندگی انجام می دهد:

Job

این واژه را می توان به جای Occupation، Profession یا Trade نیز به کار بست. Job به مسئولیتی است که فرد نسبت به کارفرمای خود دارد و باید انجام دهد، چرا که به واسطه ی آن حقوق دریافت می کند.
در Job، اهداف دقیق تر بوده و به کارمندان ارائه می شود تا از آن ها پیروی کنند.

Work

از سوی دیگر، Work به عنوان فعالیتی فیزیکی یا ذهنی تعریف می شود که جهت رسیدن به هدفی یا تولید چیزی صورت می گیرد.
این واژه به دو صورت اسم و فعل به کار می‌رود.

Work

Work معنای وسیع تری داشته و می تواند به همه نوع فعالیتی اشاره کند که فردی در محل کار یا بیرون از آن انجام می دهد؛ حتی وظایفی که فرد در قبال خانواده دارد، مثل پختن غذا یا تمیز کردن خانه نیز با واژه ی Work توصیف می شود. Work می تواند فعالیتی باشد که فرد چون به آن علاقه دارد انجام می دهد، مثل پرورش گیاه یا کمک به خیریه. می توان گفت که نکته ی مهم در تفاوت بین Work و Job این است که انجام work لزوماً به معنی دریافت پول نیست.

Career

در انتها، Career به فعالیت شغلی فرد در طول زندگی او اطلاق می شود.
فرد ممکن است در طول Career خود چند Job مختلف اما مرتبط داشته باشد.

Career

Career معنایی بلند مدت داشته و به در آن فرد به مرور توانایی هایی خود را افزایش می دهد تا در زمینه ی شغلی خود پیشرفت کند. وقتی در مورد این موضوع صحبت می کنید که قرار است تا پنج سال بعد شغل واحدی داشته باشید، اما امیدوار به کسب موقعیت بهتر و درآمد بیشتر هستید، در واقع در مورد Career خود صحبت می‌کنید.

 

در ویدئوی زیر، Job، Work، و Career بیشتر توضیح داده شده میشود.
در ضمن بعضی واژگانی که معمولاً در کنار آن‌ها به کار می‌روند (Collocations) نیز اشاره می‌شود:

                                 دانلود ویدئو


مطالب مرتبط:

تفاوت بین Might و May

تفاوت بین Home و House

حرف تعریف (بخش سوم) – Zero Article

Leave A Reply