حرف تعریف – بخش سوم: حرف تعریف صفر (Zero Article)

(Zero Article)

حرف تعریف (article)

حرف تعریف واژه ای است که برای توصیف یک اسم – یعنی شخص، مکان، اشیاء، یا ایده‌ها – به کار می‌رود. از این منظر، حرف تعریف به صفت شباهت دارد، چرا که صفت نیز واژه ای است که اسامی را توصیف می‌کند. اما تفاوت بین حرف تعریف و صفت در این است که صفت واژه ی مورد نظر را از طریق جزئیات آن توصیف می‌کند، اما حروف تعریف تنها برای اشاره به اسامی به کار می‌روند. کاربردهای متفاوتی برای حروف تعریف مشخص شده است، مثل تشخیص اینکه اسم مورد نظر عمومی یا خاص است، یا اینکه اطلاعاتی که به ما ارائه می‌شود قدیمی یا جدید محسوب می‌شود.

به طور کلی، دو نوع حرف تعریف وجود دارد که برای اشاره به یک اسم یا گروهی از اسم‌ها به کار گرفته می‌شوند: حرف تعریف معین (The) ، و حرف تعریف نامعین (A/An). البته باید در نظر داشت که علاوه بر این سه حرف تعریف، امکان دارد واژه ی مورد نظر شما حرف تعریفی نیاز نداشته باشد (Zero Article)، پس در واقع برای استفاده از حرف تعریف با چهار حالت مختلف روبرو هستیم.

در مقالات قبلی، با حرف تعریف معین (The) و حرف تعریف نامعین (A/An) آشنا شدیم. حال حرف تعریف «صفر» (Zero Article) را شرح میدهیم.

حرف تعریف صفر (Zero Article)

حروف تعریف همیشه الزامی نیستند. بعضی مواقع اسم موجود در جمله نیازی به حرف تعریف معین (the) یا نامعین (a/an) ندارد. در چنین مواقعی، میگوییم که اسم مورد نظر حرف تعریف صفر (Zero Article) گرفته است. چنین حالتی معمولاً در مورادی رخ میدهد که با استفاده از اسامی قابل شمارش جمع، و یا اسامی غیر قابل شمارش مفرد سعی در کلی گویی داریم:

Flying is far safer than driving. (اسم غیر قابل شمارش)
Cars are still expensive for lower-income people. (اسم قابل شمارش)

He travels to work by train.
Not: He travels to work by a/the train.

 

کاربرد حرف تعریف صفر

پیش از مفهوم های خیالی و انتزاعی که به صورت کلی ابراز می شوند:

 

پیش از اسامی خاص:

 

پیش از وعده های غذایی، جنس مواد، بیماری ها:

Did you have breakfast this morning?
Our family doctor suffers from asthma.
Gold is found in Australia.

پیش از اسامی شهرها، ایالات، کشورها، جزایر، یا کوه ها:

India achieved independence in 1947.
Mount Everest is the world’s highest mountain.

پیش از نام روزها، ماه ها، فصل ها، تعطیلات، و قسمت های مختلف روز (به استثناء Morning، Afternoon و Evening)
(در صورتی که به صورت کلی صحبت شود، و مثلاً در مورد فصل خاصی صحبت نشود):

On Monday, I’ll have an exam.
He called me at midnight.

:اما
I loved the Christmas I spent in Norway.

پیش از اسامی ورزش ها، فعالیت ها، و بازی ها:

I like swimming.
She suggested playing poker.

پیش از مکان ها، در صورتی که میخواهیم در مورد کاربرد این مکان ها صحبت کنیم. در صورت اشاره به خود ساختمان، باید از حرف تعریف استفاده کرد:

What time do you usually go to bed? (برای خواب)
The murderer was sentenced to 10 years in prison. (به عنوان مجازات)

:اما
He went to the bed to check if the children were sleeping.
The prison is outside of the city.

 


مطالب مرتبط:

حرف تعریف – بخش اول: حرف تعریف معین (The)

نقل قول در زبان انگلیسی – نقل قول مستقیم (ِDirect Speech)

کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی (Capitalization)

Leave A Reply