حرف تعریف – بخش دوم: حرف تعریف نامعین (A / An)

حرف تعریف نامعین

حرف تعریف (article)

حرف تعریف واژه ای است که برای توصیف یک اسم – یعنی شخص، مکان، اشیاء، یا ایده‌ها – به کار می‌رود. از این منظر، حرف تعریف به صفت شباهت دارد، چرا که صفت نیز واژه ای است که اسامی را توصیف می‌کند. اما تفاوت بین حرف تعریف و صفت در این است که صفت واژه ی مورد نظر را از طریق جزئیات آن توصیف می‌کند، اما حروف تعریف تنها برای اشاره به اسامی به کار می‌روند. کاربردهای متفاوتی برای حروف تعریف مشخص شده است، مثل تشخیص اینکه اسم مورد نظر عمومی یا خاص است، یا اینکه اطلاعاتی که به ما ارائه می‌شود قدیمی یا جدید محسوب می‌شود.

به طور کلی، دو نوع حرف تعریف وجود دارد که برای اشاره به یک اسم یا گروهی از اسم‌ها به کار گرفته می‌شوند: حرف تعریف معین (the) ، و حرف تعریف نامعین (a/an). البته باید در نظر داشت که علاوه بر این سه حرف تعریف، امکان دارد واژه ی مورد نظر شما حرف تعریفی نیاز نداشته باشد (zero article)، پس در واقع برای استفاده از حرف تعریف با چهار حالت مختلف روبرو هستیم.

در بخش اول این سری مقالات، با حرف تعریف معین (The) آشنا شدیم (اینجا). حال میخواهیم حروف تعریف نامعین A و An را توضیح داده و کاربرد آن ها را شرح دهیم.

حروف تعریف نامعین (A / An)

همانطور که از اسم آنها پیداست، حروف تعریف نامعین هنگامی استفاده می شوند که گوینده قصد اشاره به شخص، شی، یا مکان خاصی نداشته، و در واقع از شنونده می خواهد تا یک شخص، شی یا مکان را در نظر داشته باشد. البته استفاده از این حروف تعریف، همانند حرف تعیین معین، دارای موقعیت های خاصی است که قصد داریم در پایین به آن ها اشاره کنیم. با این وجود پیش از اشاره به این موقعیت ها، لازم است بدانیم که این حروف تعریف فقط برای اسامی مفرد به کار میروند. در مورد اسامی جمع نامعین، میتوان از واژه ی «some» استفاده کرد، و حتی بعضی منابع some را نیز جزئی از حروف تعریف در نظر می گیرند. اما با توجه به عدم طبقه بندی some به عنوان “article” (حرف تعریف) در دیکشنری، بهتر است فعلاً این واژه را نادیده بگیریم.

تفاوت بین A و An

حروف صدادار
حروف صدادار ( A / I / E / U / O )

ممکن است این مساله بدیهی باشد؛ A پیش از اسامی‌ای که با حروف بی‌صدا شروع می‌شوند، و An پیش از اسامی‌ای که با حروف صدادار آغاز می گردند بکار می‌روند. اما آنچه که زبان آموزان از آن غفلت می کنند این مساله است که آنچه که مهم است «صدا» و نه «حرف» می‌باشد. مثلاً دو واژه‌ی «Umbrella» و «University» با حرف «U» شروع می شوند، اما صدای اول آن ها به ترتیب /ʌ/ (آ) و /j/ (ی) می باشد. لذا هنگام استفاده از حرف تعریف نامعین می گوییم:

An Umbrella
A University

از دیگر نمونه های این استثناء می‌توان به «An Hour»یا «A One-year-old child» اشاره کرد.
در ضمن، اگر به مثال آخر توجه داشته باشید، می بینید که استفاده از A یا An به واژه ای بستگی دارد که بلافاصله بعد از آن ظاهر می شود. لذا اگر قبل از اسم خود از صفتی استفاده کرده اید، باید صدای اول صفت را ملاک انتخاب A یا An قرار دهید:

An Orange
A Juicy Orange

کاربرد حرف تعریف نامعین (A / An)

حرف تعریف نامعین پیش از اسامی ای به کار می رود که در گفتگوی خود برای اولین بار به آن ها اشاره می کنیم. همچنین، هنگامی که میخواهیم از بین چند شخص یا شی به یکی اشاره کنیم، و برایمان اهمیتی ندارد کدام یک مدنظر است نیز از A یا An استفاده می کنیم.

I think an animal (بار اول) is in the garage.
He needs a pen (مهم نیست کدام خودکار).

 

هنگامی که قصد داریم شخصی را معرفی و عضویت او در گروه خاصی (مثل شغل، دین، ملیت) را مشخص کنیم:

He’s a catholic.
I am an Iranian.

 

هنگام استفاده از عبارت‌های زمانی‌ای که به صورت «هر … چند بار» یا «چند بار در …» بکار می‌روند، یا هر گونه مقادیر دیگری که در آن اصطلاح «به ازای/در» بکار گرفته می‌شود:

They used to go to the gym twice a day.
Our car can go 220 Kilometers an hour.
Tomatoes are $2 a kilo.

گاهی A و An به جای One به کار رفته و معنی «یک» می دهند. در واقع، استفاده از A/An به معنی یک رایج تر از One است، چرا که در صورت استفاده از One، تاکید بر مشخص کردن تعداد وجود دارد، ولی اکثرا نیازی به این امر نیست:

I had an(=one) apple at lunch.

 

برای اشاره به یک نمونه از چیزی نیز حرف تعریف نامعین بکار گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر، هنگامی که قصد داریم واژه ی خود را با صفتی توصیف کنیم، از A یا An استفاده می کنیم:

They are building a strange house.
That man with a crooked nose grinned at me.

 

پس از What – Half – Quite – Such:

What a lovely day!
The lake had such an amazing view that we spent hours watching it.
Come on! The game starts in half an hour.

 

در مقاله ی بعد، با بخش انتهایی حروف تعریف، یعنی zero article آشنا خواهیم شد.


مطالب مرتبط:

حرف تعریف – بخش اول: حرف تعریف معین (The)

نقل قول در زبان انگلیسی – نقل قول مستقیم (ِDirect Speech)

کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی (Capitalization)

Leave A Reply