آشنایی با دیکشنری (بخش چهارم)

دیکشنری

آشنایی با دیکشنری – بخش چهارم: Thesaurus

در مقاله های پیش با قسمت های مختلف دیکشنری آشنا شدیم. حال در بخش آخر، میخواهیم Thesaurus را شرح دهیم.

Thesaurus تا حدودی شبیه به دیکشنری های مترادف و متضاد است، از آنجا که واژه های نزدیک به کلمه ی سرچ شده را به نمایش در می آورد:

Thesaurus 1

در نمونه ی بالا، واژه ی illness سرچ شده است، و در انتهای نتایج دیکشنری لانگمن لیستی از واژه های نزدیک همراه با معنی و مثال آورده شده تا زبان آموز تشخیص دهد تفاوت بین واژه های مورد نظر چه می باشد.

البته قسمت Thesaurus دیکشنری لانگمن مختصر است، و پیشنهاد میشود در صورت نیاز به دیکشنری های اختصاصی مراجعه شود.
دیکشنری استفاده شده در مثال های بعدی MacMillan Thesaurus Dicationary است:

Thesaurus 2

Thesaurus 3

همانطور که گفته شد استفاده از این بخش از دیکشنری می تواند به ما کمک کند تا تفاوت بین واژه های مشابه را بیابیم.
با این حال می توان کاربردهای دیگری نیز برای این بخش در نظر گرفت.

به عنوان مثال، فرض کنید به دنبال واژه ای مثل «بن بست» هستید.
واژه‌ای شبیه به بن‌بست در زبان انگلیسی را سرچ کنید (مثل street, avenue, road یا هر واژه‌ی هم‌ردیف بن‌بست).
با این کار با صفحه ی زیر روبرو می شوید:

Thesaurus 4

توضیحات ارائه شده در زیر واژه‌ها نشان می‌دهد که واژه‌ی مورد نظر ما Cul-de-sac می باشد.

حال امکان دارد این موضوع مطرح شود که می‌توان از یک دیکشنری فارسی به انگلیسی برای این کار استفاده کرد.
اما فایده‌ی دیکشنری Thesaurus در این است که شما واژگان مورد نظر را با توضیحات آن دیده، و این خود به یادگیری بهتر و همچنین گسترش دامنه ی لغات (با بررسی واژه‌های دیگر موجود در لیست واژه ها) می‌ شود.

 

 


مطالب مرتبط:

آشنایی با دیکشنری – بخش اول

آشنایی با دیکشنری – بخش دوم

آشنایی با دیکشنری – بخش سوم (Collocations)

Leave A Reply