توضیحات ETS در مورد سوال یک مهارت Writing

انواع مقالات تافل

توضیحات ETS در مورد سوال یک مهارت Writing

توضیحات ETS در مورد سوال یک مهارت Writing

A TOEFL® test expert shares everything you need to know about question #1 of the TOEFL iBT® Writing section, also known as the Integrated Writing question. Includes tips, sample questions, scoring criteria, and a sample response.

 

 

 

مطاب مرتبط:

موضوعات سخت در رایتینگ تافل (قسمت پایانی)

کسب نمره بالاتر در آیلتس و تافل: استفاده از collocation

Leave A Reply