نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت بیست و هشتم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 19-5: Danger words

در آخرین قسمت از سری نکات رایتینگ آیلتس آکادمیک ، تسک اول، طبق روال چهار قسمت پیشین، چند اشتباه رایج دیگر در کاربرد واژه ها را با هم مرور می کنیم. لینک چهار قسمت قبلی در پایین همین صفحه موجود است.

 • جملات زیر را در نظر بگیرید:

 1. The graph shows the change in mobile phone owners.
 2. The bar chart shows how the houses grew.
 3. The amount of people increased.
 4. The quantity of profit decreased steadily.
 5. The number of fruit remained at this level.
 6. The figure of water fluctuates.

مشکل چیست؟

ایراد وارد بر همه این جملات اشتباه در کاربرد گروه های اسمی است. جملات یک و دو به نکته شماره سه مرتبط اند. عناوین محورها را بخوانید! تغییر در تعداد mobile phone owners و houses بوده است نه تغییر در خود آنها.

جملات سه تا پنج اشتباهات در استفاده از اسامی countable و uncountable است. واژه ­های amount و quantity برای اسامی uncountable کاربرد دارند و number برای اسامی countable. بنابراین نمی ­توان کلمه غیرقابل شمارش fruit را با number به کار برد.

در جمله شماره شش، figure of sth اشتباه است و به کار نمی­ رود. می­توان figure را با کلمه amount جایگزین کرد.

 • چند جمله دیگر را بخوانیم.

 1. Dandenong’s profit grows. On the contrary, Noble Park’s falls.
 2. Geelong increases somewhat. On the other hand, Dandenong is bigger.
 3. Melbourne’s tourist number stays the same. Meanwhile, Rowburn’s increases.
 4. In the first year, the water level increases. During the next year, it falls greatly.

این جملات به ما یادآوری می­کنند که چه واژه­ ها و phraseهایی مناسب تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک نیستند. برای مثال، در جملات یک و دو on the contrary و on the other hand. و در واقع on the contrary بیشتر در گفتار کاربرد دارد. بنابراین، بطور کلی مناسب رایتینگ آیلتس آکادمیک نیست.

جملات سوم و چهارم از کلمات meanwhile و during استفاده کرده است. این واژه­ها بیشتر در داستان گویی و روایت کاربرد دارد که ترتیب وقایع را نشان می­ دهند. از کاربرد این کلمات در رایتینگ آیلتس پرهیز کنید.

 • به سراغ چند جمله دیگر می رویم.

 1. The profit grows steadily to eight millions.
 2. It dropped gradually to about six thousands.
 3. Dandenong’s profit is most bigger than the others.
 4. Academic books were the second expensive.
 5. The profit rose to 70%, accounting for the highest number.

مشکلات بارز است! در دو جمله اول، اشتباه در کاربرد s جمع برای million و thousand است. جمله سوم نیز مربوط به اشتباه در کاربرد صحیح صفات برتر و عالی است. شکل صحیح باید bigger than یا the biggest باشد. همچنین در جمله چهارم، باید یک صفت عالی داشته باشیم. بنابراین شکل صحیح این جمله the second most expensive است. و در جمله آخر، to account for معمولا برای ارقام به کار می­ رود. جمله صحیح به صورت زیر بیان می­ شود:

The profit rose to the highest number, accounting for 70%.

 

 • و در آخر

 1. The number of people grows steadily from 350 to 600, in 2005.
 2. The sales figure shows a dramatic fall to 23 in the year 2010.
 3. The profit grows from 3000 in 2000 to 4000 in 2001.

جملات اول و دوم ابهام دارند. مفهوم مورد نظر در جمله اول این است که تعداد مردم طی مدتی که به سال 2005 ختم می­ شده، افزایش داشته است. اما جمله طوری است که گویی تمامی این پروسه در یک سال رخ داده است. جمله دوم نیز به همین شکل طوری بیان شده است که انگار همه کاهش در سال 2010 اتفاق افتاده است. یک روش ساده برای حل این مشکل عدم استفاده از کاما قبل از سال است. در این صورت سال 2005 تنها به عدد قبل از آن یعنی 600  مرتبط می­ شود. همچنین می­ توان سال را در پرانتز (in 2005) نوشت. با این حال هنوز معنی روشن نیست. بهترین کار این است که، همانطور که در نکته شماره نه گفتیم ( قسمت نهم و دهم)، کل مدت زمان را در جمله ذکر کنید. مانند:

From 2000 to 2005, the number of people…

جمله شماره سه ایرادی ندارد، اما چون اعداد و تاریخ را در کنار هم بدون فاصله چندانی به کار برده است کمی گیج کننده بنظر می­رسد. این یکی دیگر از دلایلی است که باید از همان فرمولی که در نکته شماره نه گفته شد استفاده شود.

 

به پایان سری نکات رایتینگ آیلتس آکادمیک ، تسک اول رسیدیم. به زودی فایل کاملی از تمامی این نکات بعلاوه چند نکته پایانی بصورت PDF بر روی سایت قرار خواهد گرفت. همچنین، به زودی نکات رایتینگ آیلتس آکادمیک ، تسک دوم را شروع خواهیم کرد. تسک دوم، همانطور که می دانید، دو برابر تسک اول اهمیت دارد.

 

لینک قسمت های قبلی اشتباهات رایج در کاربرد واژه ها در رایتینگ آیلتس آکادمیک ، تسک اول

قسمت بیست و چهارم

قسمت بیست و پنجم

قسمت بیست و ششم

قسمت بیست و هفتم

 

Leave A Reply