نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت بیست و چهارم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 19-1: Danger words

در این قسمت از نکات رایتینگ آیلتس آکادمیک ، چند کلمه و phrase ای که از سوی داوطلبین آزمون آیلتس به اشتباه و در جای نامناسب به کار می رود را مرور می کنیم. سعی کنید در کاربرد آنها با وسواس بیشتری عمل کنید. در قسمت های بعدی این نکته، موارد بیشتری را مورد بحث قرار خواهیم داد.

 

کلمات خطرناک کدام اند؟

 • به نظر شما مشکل جملات زیر چیست؟

 1. The number of tourists fell down dramatically.
 2. The crime rate grows up from nine to 17%.
 3. The profit figure rised quickly.
 4. The number of hamburgers shows a dramatical fall.

شاید متوجه شده باشید که در شماره یک و دو، افعال fell down و grow up در مفهوم اشتباه به کار رفته اند. فعل اول به معنی افتادن و فعل دوم به معنی بزرگ شدن (سن) است. این افعال را نباید برای گراف ها به کار برد. در جمله سوم گذشته فعل rise بصورت rose تظاهر می یابد. به افعال irregular توجه کنید. و جمله چهارم صفت صحیح dramatic است.

 • جملات زیر را در نظر بگیرید:

 1. The export amount raises to almost one half of the total.
 2. The wool production lowers in the second half of the decade.
 3. The profit figure reduces gradually.

مشکل چیست؟

جمله اول اشتباه رایجی است که برای rise و raise اتفاق می افتد. فعل raise نیاز به یک مفعلو و همچنین یک فاعل (کسی یا چیزی که باعث این افزایش شده است) دارد. اما rise نیازی به مفعول و فاعل کننده کار ندارد. بنابراین برای مواردی که بصورت اتومات یا طبیعی به سمت درجه بالاتری می روند می توان از rise استفاده کرد و نه raise. در رایتینگ آیلتس شما معمولا از فاعل بی خبرید پس تقریبا همیشه باید از فعل riseاستفاده کنید. مشکل lower و reduce در جملات بعدی نیز مشابه همین است. بجای آنها از افعال fall و decline می توانید استفاده کنید.

 

 • حالا جملات زیر را بخوانید.

 1. The death rate from infection slumped to a low of 2%.
 2. The TV manufacturing time crashes to 2 hours.
 3. [about pollution rate] Los Angeles is in the first place.
 4. The production of cars reaches a minimum.
 5. The football club achieves a low profit.
 6. The crime rate decreased to over 7%.
 7. The infection rate increased to under 15%.

به فعل های جملات یک و دو دقت کنید. این افعال معنای منفی دارند و برای مواردی به کار می روند که ما نمی خواهیم آن کاهش رخ دهد و برای ما خوشایند نیست. مانند کاهش در تعداد توریست های یک منطقه. نمونه های دیگری از این دست عبارت اند از :sink, dive, plummet

اما اگر راجع به مسائلی است که کاهش آنها برای ما خوشایند است، مانند تعداد مرگ و میر، باید از فعل های خنثی تری استفاده کرد. مانند: Fall, decrease, drop

جمله سوم نیز مشکل معنایی دارد. وقتی در مورد آلودگی هوا صحبت میکنیم در جایگاه اول بودن چیز خوشایندی نیست! این ناخوشایندی را باید به گونه ای در جمله خود نمایش دهید. می توانید از زبان کنایه آمیز بصورت زیر استفاده کنید: Los Angeles holds the dubious distinction of being in first place. همچنین می توانید از افعال face یا suffer from بهره بگیرید.

مشکل جملات چهارم و پنجم این است که بعضی افعال در معنای خودشان یک نوع سمت و سو را نشان می دهند. مثلا فعل decrease رو به پایین است. همینطور achieve و reach که برای مقصدی بهتر یا بالاتر باید به کار روند. این جملات از این نظر عجیب هستند. فعل falls to a برای جمله چهارم و only made برای پنجم مناسبترند.

جملات ششتم و هفتم هم معنای عجیبی دارند! ترکیب فعل decrease با over و increase با under غیرمعمول است. برای کاهش می توانید از قید about استفاده کنید بجای over. برای افزایش می توانید از قید almost استفاده کنید و نه under.

 

برای موارد بیشتر منتظر قسمت های بعدی باشید!

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

Leave A Reply