ویژگی های مثبت شغلی که باید در رزومه خود استفاده کنید (بخش دوم)

ویژگی های مثبت شغلی

ویژگی های مثبت شغلی برای استفاده از رزومه (بخش دوم)

نوشتن یک رزومه‌ی خوب یکی از دغدغه‌های ما در یافتن شغلی مناسب است.
حال اگر قرار باشد رزومه‌ی خود را به زبانی غیر از زبان مادری خود بنویسیم، کار ما بسیار دشوارتر می‌شود.
یک از بخش های مهم در نوشتن رزومه که در آن با مشکل مواجه می شویم، توصیف ویژگی‌های خود است. برای خیلی از ما دشوار است بخواهیم شخصیت خود را شرح دهیم.
در اینجا بخشی از ویژگی های مثبت شغلی را ارائه کردیم. در مقاله ی پیش رو به بعضی دیگر از این ویژگی ها اشاره داریم:

ویژگی های مثبت شغلی (بخش دوم):

ّFlexible: می توانم اولویت های خود را وفق دهم
Focused: هدف محور هستم
Friendly: کار کردن با من راحت است
Honest: به صداقت اهمیت می دهم
Imaginative: در رویه ی کاری ابتکار به خرج می دهم

Independent: در روند کار خیلی به راهنمایی نیاز ندارم
Inquisitive: در جمع آوری داده ها عالی عمل می کنم

Intuitive: می توانم پیدایش مشکل را حس کنم 
Meticulous: به جزئیات کوچک دقت می کنم
Neurotic: کمال گرا هستم
Open-Minded: انتقاد سازنده را با کمال میل می پذیرم
Opinionatedدر ابراز عقیده ی خود مشکلی ندارم
Organized: با دقت برنامه ریزی می کنم

Patient: به آسانی برآشفته نمی شوم
Perceptive: به راحتی حالت روحی افراد را متوجه می شوم
Persuasive: فروشنده ای ذاتی هستم

Procedural: در صورت ارائه ی دستورالعمل، بهترین بازدهی را دارم
Punctual: توانایی مدیریت زمان بالایی دارم
Quiet: به دقت گوش می دهم
Relaxed: به راحتی دچار استرس نمی شوم
Resourceful: می توانم با ابزار موجود به بهترین شکل کار کنم
Responsible: وظایف خود را همیشه به موقع به اتمام می رسانم
Talkative: دشواری ای در آغاز گفتگو ندارم

شما می توانید با استفاده از واژه های مناسب با شخصیت خود، هم رزومه ای موثر ایجاد کرده و هم شغل دلخواه خود را بیابید.

 


مطالب مرتبط:

انگلیسی در محیط کار (۱)

ویژگی های مثبت شغلی که باید در رزومه خود استفاده کنید (بخش اول)

Leave A Reply