نقل قول در زبان انگلیسی – بخش دوم: نقل قول غیرمستقیم (جملات سوالی و امری)

نقل قول غیرمستقیم

نقل قول در زبان انگلیسی

اگر بخواهیم داستانی را تعریف کنیم، در اکثر مواقع باید از نقل‌ قول‌ها (Quotations) استفاده کنیم.
نقل‌قول عبارت است از ذکر دقیق یا تقریبی آنچه فردی در گذشته گفته و ما قصد داریم آنرا بازگو کنیم.
در زبان انگلیسی، نقل قول چه در گفتار یا نوشتار به دو صورت است:
نقل قول مستقیم (Direct) و نقل قول غیرمستقیم (Indirect).

در اینجا به بحث در مورد نقل قول مستقیم پرداختیم. تغییر زمان جملات در نقل قول غیرمستقیم نیز در اینجا بررسی شد. در این مقاله میخواهیم نقل قول غیرمستقیم در جملات سوالی و امری را توضیح دهیم:

در جملات امری، تنها تغییری که باید در نقل قول غیر مستقیم صورت داد استفاده از infinitive (فعل + to) به جای فعل ساده است:

 

Direct:   The teacher said, “open your books.”
Indirect: The teacher asked us to open our books.

از سوی دیگر، در هنگام مواجه شدن با جملات سوالی یا امری محترمانه که به شکل سوال مطرح می شوند، با دو حالت روبرو هستیم.
اگر جمله ی مورد نظر ما دارای عبارت های -Wh (مثل What، When، Why و مواردی از این قبیل) باشد، باید عبارت -Wh را ذکر کرده و سپس جمله را به صورت عادی (و نه سوالی) بیان کنیم:

Direct:   He asked us, “Where are you going?”
Indirect: He asked us where we were going.

اما اگر با سوالات Yes/No مواجه باشیم، به این خاطر که دیگر عبارت -Wh وجود ندارد، باید “if” یا “whether” را به ابتدای نقل قول اضافه کرده و سپس جمله را به صورت عادی بیان کنیم:

Direct:   He asked us, “Did you go home?”
Indirect: He asked us if/whether we had gone home.

دقت داشته باشید که در صورت استفاده از نقل قول غیر مستقیم، باید زمان جمله ی خود را تغییر دهیم.
این تغییرات در مقاله ی پیشین توضیح داده شد، اما جهت یادآوری به تصویر زیر توجه کنید:

 


مطالب مرتبط:

نقل قول در زبان انگلیسی – نقل قول مستقیم (ِDirect Speech)

نقل قول در زبان انگلیسی – نقل قول غیر مستقیم جملات خبری (ِIndirect Speech)

کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی (Capitalization)

Leave A Reply