تفاوت بین May و Might

تفاوت بین May و Might

تفاوت بین May و Might

در زبان انگلیسی، May و Might دو فعل مودال (Modal) محسوب می شوند. افعال modal نوعی فعل کمکی بوده که دارای معنی می باشند و پس از آن ها فعلی دیگر به صورت ساده به کار می رود. افعال May و Might به طور کلی برای ابراز احتمال عملی به کار می روند، اما همانند دیگر افعال modal، کاربرد دیگری نیز دارند.
با این وجود، در خیلی از مواقع زبان آموزان در استفاده از این دو به مشکل برخورده و تفاوت بین آن ها را تشخیص نمیدهند. خیلی از زبان آموزان نیز گاهی تصور می کنند تفاوتی وجود نداشته و آن ها را به جای یکدیگر به کار میبرند. در این مقاله قصد داریم تفاوت بین May و Might را با ذکر کاربرهای متفاوتی که دارند توضیح دهیم.

تفاوت بین May و Might برای ابراز احتمال

May در مورد اعمالی به کار میرود که ممکن بوده و احتمال به واقعیت پیوستن آن ها می رود:

He may lose his job.
We may go on vacation.
I may have dessert after dinner.

از طرفی دیگر، Might بیشتر در موارد فرضی به کار میرود، و یا در مواقعی که احتمال انجام شدن امری بسیار پایین است:

If you hurry, you might get there on time.
If I had shown up on time, I might have kept my job.
If I win the lottery, I might buy a Ferrari.

پس بهترین راه برای به یاد داشتن تفاوت این دو فعل، توجه به این نکته است که احتمال Might در مقایسه با May کمتر است.

از طرفی دیگر، می توان به این نکته نیز اشاره کرد که Might، شکل گذشته ی فعل May است؛ لذا در جملات شرطی گذشته و نقل قول های غیر مستقیم احتمال استفاده از might بیشتر از may می باشد:

He might have called earlier, but I was not home. (احتمال در گذشته)
The criminal might not have been caught, had you not sounded the alarm. (شرطی گذشته)
I may go to the movies tonight. (احتمال در حال)

تفاوت بین May و Might برای کسب اجازه

یکی دیگر از کاربردهای افعال May و Might برای اجازه گرفتن است. هر دوی این افعال را می توان در چنین موقعیتی به کار برد. با این وجود به دلیل رایج تر بودن May در زمینه ی اجازه گرفتن، استفاده از آن بیشتر توصیه می شود. می توان گفت که Might نسبت به May گزینه ای رسمی تر محسوب می گردد.

You may have another piece ofcake.
May I go to therestroom?
Might I ask when the movie starts?

نکته ای که در آخر باید ذکر کرد این است که در انگلیسی روزمره، ممکن است با مواردی روبرو شویم که قواعد بالا در آن رعایت نشده است. با این وجود، پیروی از قواعد مربوط به واژه های مختلف، می تواند موجب فهم بالاتر فرد مقابل، و در امتحاناتی چون IELTS و TOEFL به کسب نمره ای بالاتر کمک کند.

 


مطالب مرتبط:

حرف تعریف – بخش اول: حرف تعریف معین (The)

نقل قول در زبان انگلیسی – نقل قول مستقیم (ِDirect Speech)

کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی (Capitalization)

Leave A Reply