لیسنینگ تافل : انواع سوالات در بخش لیسنینگ تافل

لیسنینگ تافل

لیسنینگ تافل

در بخش لیسنینگ تافل شما بین شش تا نه مکالمه می شنوید. تعدادی از اینها مکالمات شبه واقعی در محیط دانشگاهی اند  و تعدادی صحبت درمورد موضوعات آکادمیک و علمیست. موضوعات رایج و کلی در سوالات آکادمیک معمولا در مورد مسائل زیر است:

  • Social science
  • Physical science
  • Life science
  • The arts

سوالات لیسنینگ تافل معمولا در چهار قالب مختلف طراحی میشوند: چهار گزینه ای، چند گزینه ای با بیش از یک پاسخ صحیح، تکمیل جدول و دوباره بشنوید. این بار به سراغ سوالات چهارگزینه ای میرویم. این نوع از سوالات به لحاظ محتوا پنج نوع اند. در ادامه با انواع آنها آشنا میشوید تا بتوانید بهتر خود را برای پاسخ گویی آماده کنید.

نوع اول: Main idea

شناسایی این دست از سوالات ساده است، چرا که اکثرا در صورت سوال کلمه main را شامل می شوند. سوال از شما انتظار دارد فارغ از درک جزئیات بتوانید موضوع اصلی صحبت را به درستی درک کنید.

نوع دوم: detail

این نوع از سوالات معمولا حقایقی را مورد پرسش قرار می دهند که بطور مستقیم در مکالمه ذکر می شود. بنابراین نت برداری برای پاسخ گویی به این سوالات بسیار مهم است.

نوع سوم: purpose

این نوع از سوالات معمولا پس از مکالمه ها طرح میشوند و از شما دلیل اصلی آن مکالمه را میپرسد. برای مثال چرا فرد a به دیدن فرد b رفته است.

نوع چهارم: organization

در این سوالات که معمولا پس از صحبت در مورد موضوعات آکادمیک طرح میشود، از شما why and how را در مورد بخشی از صحبت میپرسد. مثلا چرا یک جمله که شما فکر میکردید به موضوع صحبت ربطی ندارد در لیسنینگ وجود داشته است. یا اینکه ارتباط یک جمله را با جملات قبل یا بعدش می پرسد. برای مثال ممکن است هدف از وجود آن جمله آوردن مثال برای جمله پیش از خود باشد.

نوع پنجم: imply

این نوع سوالات معمولا از شما میخواهد مشخص کنید که بطور منطقی چه اتفاقی پس از پایان مکالمه میافتد و یا اینکه منظور از بیان یک جمله یا پرسیدن یک سوال در متن لیسنینگ چه بوده است.

 

این پنج نوع از سوالات چهار گزینه ای در بخش لیسنینگ تافل بود که به لحاظ محتوا دسته بندی شده اند. معمولا همه آنها باهم بعد از یک مکالمه یا صحبت مطرح نمی شوند. سعی کنید نوع سوال را تشخیص دهید تا بتوانید مشخص کنید چه چیزی از شما انتظار میرود.

 

مطالب زیر نیز ممکن است کمک کننده باشد:

نکات ریدینگ تافل : انواع سوالات ریدینگ در آزمون تافل (۲)

دانلود New Scientist؛ (May 11th)

 

Leave A Reply