جزئیات تغییرات تافل از 26 جولای 2023: هر مهارت چه تغییری میکند؟

جزئیات تغییرات تافل

تافل iBT از 26 جولای تغییراتی خواهد داشت

در مطلبی که چند روز پیش منتشر کردیم (از اینجا بخوانید.) تغییرات کلی تافل iBT که از 26 جولای اعمال می شود را عنوان کردیم. در این تغییرات سعی و هدف اصلی آن بوده است که آزمون کوتاه تر شود. از این رو، پس از اعمال تغییرات تازه، کل آزمون در حدود 2 ساعت به طول می انجامد. در این مطلب، به سراغ جزئیات تغییرات تافل در سال 2023 می رویم و راجع به تغییرات هر مهارت صحبت می کنیم.

جزئیات تغییرات تافل در سال 2023

یکی از تغییرات آن است که سؤالاتی که تاثیری بر نمره ندارند، حذف می شوند و ریدینگ ها کوتاه تر می شوند. تعداد سؤالات هر مهارت و زمان تقریبی آن از 26 جولای 2023 به شرح زیر خواهد بود:

ریدینگ تافل : 20 سؤال، زمان تقریبی: 35 دقیقه

لیسنینگ تافل: 28 سؤال، زمان تقریبی: 36 دقیقه

اسپیکینگ تافل: 4 تسک، زمان تقریبی:16 دقیقه

رایتینگ تافل: 2 تسک، زمان تقریبی: 29 دقیقه

طبق این زمان بندی، کل آزمون در حدود یک ساعت پنجاه و شش دقیقه خواهد بود.

تسک جایگزین independent writing در تافل iBT چیست؟

بزرگترین تغییری که در محتوا و تسک ها اتفاق می افتد، حذف independent writing و جایگزینی آن با تسک جدید writing for an academic discussion است. در این تسک، بجز سؤال مطرح شده در صورت سؤال، شما باید نظر استاد و دو دانشجو را راجع به تسک بخوانید. این گفتگو و نظرات در قالب یک گفتگوی آنلاین اتفاق می افتد. سپس شما نیز نظر خودتان را در حد یک پست 100 کلمه ای (حداقل) قالب بندی می کنید.

برای مثال:

Your professor is teaching a class on social studies. Write a post responding to the professor’s question.  In your response, you should

  • express and support your personal opinion
  • make a contribution to the discussion in your own words

An effective response will contain at least 100 words.

Professor:

Today, we’re going to discuss the impact of social media on society. On one hand, social media platforms like Facebook, Twitter, and Instagram have connected people from all over the world. However, there are concerns about the negative effects of social media, such as the spread of misinformation, the rise of cyberbullying, and addiction to social media use. What do you think? Does social media cause more harm than good?

Sarah:

I think that social media has caused more harm than good. While it’s true that social media platforms have connected people in unprecedented ways, they have also caused real harm to individuals and societies. Additionally, social media platforms have been linked to mental health problems such as anxiety and depression, particularly among young people.  This is probably because they allow people to anonymously bully and harass other users.

Mark:

I disagree with Sara. I think that social media has mostly improved society. For instance, it has given a voice to people that previously were ignored. Moreover, it has provided a platform for political activism that has led to positive change. And, of course, social media has made it easy for everyone to stay connected to family and friends who are far away.  In the past we had to make expensive phone calls to contact our loved ones, now we can talk to them and send them pictures for free on social networks. While there are negative aspects of social media, they are far outweighed by the benefits.

نمونه پاسخ به تسک جدید write for an academic discussion در تافل iBT

نمونه پاسخ زیر را می توان برای تسک بالا در نظر گرفت:

In my opinion, social media is incredibly beneficial. I strongly agree with Mark’s idea that social media gives a voice to people that society used to ignore.  I’d add that it is almost impossible for most people to get their messages on television or in print media because those are controlled by companies and wealthy individuals.

Sarah raised the relevant point that social media causes mental health problems in some young people, but she didn’t mention that social media can also help us to cope with and recover from such problems.  For example, there are a lot of support groups on communities like Facebook where people can talk about their struggles and get advice from people going through similar experiences. 

Overall, then, I would say that social media is mostly advantageous.

برای آشنایی بیشتر، ویدئوی منتشرشده توسط ets را از اینجا ببینید.

در مطالب بعدی راجع به تکنیک های پاسخگویی به تسک جدید Write for an academic discussion در TOEFL iBT بیشتر صحبت می کنیم.

Leave A Reply