واژگان آیلتس : جشن ها و جشنواره ها

لغات ضروری آیلتس و تافل

واژگان آیلتس

یکی از معیارهایی که نمره شما را در بخش رایتینگ و اسپیکینگ مشخص می کند، واژگان است. برای گرفتن نمره بالا از این معیار باید دایره واژگان خود را برای موضوعات مختلف بزرگتر کنید. یکی از موضوعاتی که در آیلتس، بخصوص بخش اسپیکینگ، رایج است، صحبت از جشن های سنتی و فستیوال هاست. با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و جشن های باستانی ایرانیان، خوب است واژگان آیلتس زیر را بیاموزید تا نمره ای بالاتر از 8 کسب کنید. به واژگان پررنگ شده بیشتر دقت کنید.

انواع فستیوال

Carnival: mobile event featuring amusement park rides and games

Parade: event in which people, usually in costume, walking or riding down a street in front of a crowd

شاخصه ها

Performers: such as musicians, acrobats

Traditional garb: traditional clothing/costumes

واژگان توصیفی

Boisterous: loud and lively

En masse: people in large numbers; a large crowd that moves to one location

Jubilant: joyous

Legendary: something epic you will never forget

اسم های خاص

Delicacies: special, unique food

Chant: a song with little or no music, with short phrases people repeat together

Refreshments: drinks

Vendors: people who sell things

مطالب زیر ممکن است کمک کننده باشد:

دانلود کتاب واژگان آیلتس

ده فعل دو قسمتی (Phrasal Verb) که با آن ها آشنا نیستید (بخش دوم)

دانلود کتاب حروف اضافه انگلیسی : English verbs + prepositions

 

Leave A Reply