نکات ریدینگ آیلتس : تکنیک keyword برای پیداکردن پاسخ صحیح

نکات بخش ریدینگ آیلتس

نکات ریدینگ آیلتس

گاهی زبان آموزان متن را متوجه می شوند اما نمی توانند پاسخ صحیحی به سوالات درک مطلب آن بدهند. در این قسمت از نکات ریدینگ آیلتس ، تکنیک keyword را به شما معرفی میکنیم. با کمک این تکنیک می توانید پاسخ سوالات را در متن پیدا کنید.

 

تکنیک keyword در ریدینگ آیلتس

برای توضیح این تکنیک باید از مثال استفاده کنیم. نمونه سؤال زیر را در نظر بگیرد:

Fill the gap using one word from the passage:

  • Pasteur is famous for ———————— a process to make milk and wine safe for consumption.

وقتی می خواهید به سوال بالا پاسخ دهید. اولین اقدام این است که واژه های اصلی و کلیدی سوال را مشخص کنید. می توانید زیر آنها خط بکشید یا هایلاتشان کنید. با این روش پیدا کردن بخش مرتبط در متن برای شما بسیار ساده و سریع می شود. بنظر شما در سوال بالا کدام کلمات کلیدی اند؟

بله. کلمات Pasteur, milk and wine کلیدی هستند. پیدا کردن این کلمات در متن ساده است.

پس از کلمات کلیدی، باید به مهم ترین بخش سوال توجه کنید. یعنی  famous for … a process . حالا کلماتی که باید در متن به دنبالشان بگردیم را داریم (کلمات کلیدی) و می دانیم که سوال چه اطلاعاتی از ما می خواهد.

مرحله بعدی رفتن به متن است. متن را بخوانید تا به کلمات کلیدی ای که در سوال زیر آنها خط کشیده بوده اید برسید. توجه داشته باشید که ممکن است مترادف کلمات را در متن پیدا کنید، نه خود کلمه را.

متن

حالا کلمات کلیدی را در متن پیدا کرده اید. پس می دانید که این بخش، همان قسمتی از متن است که پاسخ صحیح به سوال در آن نهفته است.

نکات ریدینگ آیلتس
نکات ریدینگ آیلتس

حالا باید این بخش را با دقت بیشتری بخوانید. در خط سوم best known  را میبینید که مترادف famous for است. و در ادامه for inventing a method را میبینید که پاسخ سوال را در بر دارد. پس در جای خالی باید inventing را جایگزین کنید.

برای تمامی سوالات ریدینگ آیلتس می توانید از این تکنیک استفاده کنید. نکته مهم این است که به کلمات مترادف و مشابه توجه داشته باشید تا بتوانید بخش مرتبط را در متن پیدا کنید و به پاسخ برسید.

مطالب زیر نیز مفید خواهند بود:

 

ریدینگ آیلتس : با انواع سوالات و نحوه صحیح پاسخ به آنها آشنا شوید (۴)
مهارت های درک مطلب : skimming و scanning
۱۰ سؤال رایج در مورد بخش ریدینگ آیلتس

 

Leave A Reply