نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت نوزدهم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 14: Approaching a pie chart

تا کنون بر روی گراف ها در رایتینگ آیلتس تمرکز کردیم. در این بخش قصد داریم راجع به توصیف نمودارهای دایره ای یا Pie Charts صحبت کنیم که نمونه ای از آنها را در شکل زیر می بینید.

 

رایتینگ آیلتس
رایتینگ آیلتس

نکات رایتینگ آیلتس : چند نکته درمورد توصیف نمودار دایره ای

در مورد نمودارهای دایره ای دو نکته کلی را باید بخاطر داشت:

  1. این دست از نمودارها با گراف ها تفاوت دارند. نمودارهای دایره ای به اندازه گراف ها داینمیک نیستند و “تغییر در زمان” را نشان نمی دهند. تنها نسبت و سهم را نشان می دهند. این سهم معمولا بصورت درصد بیان می شود. این نمودارها تنها کسری از یک کل را در یک زمان خاص نمایش می دهند. به همین دلیل است که معمولا در رایتینگ آیلتس نمودار دایره ای را همراه با یک گراف یا یک نمودار دایره ای دیگر در کنار هم نشان می دهند تا بتوانیم آنها را با هم مقایسه کنیم.
  2. در قسمت قبلی نکات رایتینگ آیلتس ، درباره ویژگی ها و اطلاعات مهم صحبت کردیم. این اطلاعات مهم درباره نمودارهای دایره ای اهمیت ویژه ای دارند. نکته قبلی را حتما مطالعه کنید.

همچنین نکات زیر را هنگام توصیف نمودارهای دایره ای از یاد نبرید.

  • واژه مناسب برای سهم یا نسبت ها در نمودار دایره ای proportion است و نه ratio.
  • به قیدهایی که استفاده می کنید دقت کنید. به ویژه قیدهای بیان حالت یا adverbs of manner. همانطور که بالاتر اشاره کردیم، نمودارهای دایره ای تغییر در زمان را نشان نمی دهند بنابراین حتی اگر دو نمودار دایره ای در دو زمان مختلف داشته باشید باز هم نمی توانید جمله زیر را بنویسید:

The amount of coal shows a steady increase from 2005 to 2008.

ما نمی دانیم که آیا این تغییر steady بوده است یا خیر. ممکن است چندین فراز و نشیب در این بازه زمانی داشته باشد. تنها چیزی که ما می دانیم این است که برای مثال در سال 2005 این مقدار 40% و در سال 2008 این مقدار 70% بوده است. بنابراین از کاربرد صفات و قیدهای بیان حالت پرهیز کنید. مثال های دیگر: smooth/smoothly, gradual/gradually,…

اما می توانید از صفات و قیدهایی که یک تغییر را بطور کلی توصیف می کنند استفاده کنید. مانند: dramatic/dramatically, significantly/significant, slight/ slightly,…

  • زمان فعلی مناسب برای توصیف و مقایسه بین نمودار های دایره ای گذشته ساده و گذشته کامل یا حال ساده و حال کامل است. برای مثال:

In 2005, coal exportation was 40%; however, by 2008, it had risen to 70%.

.
  • یکی از اشتباهات رایج در توصیف نمودارهای دایره ای و همچنین جدول اعداد، فهرست کردن اعداد و درصد هاست. از این کار پرهیز کنید. همانطور که در قسمت قبلی نکات رایتینگ آیلتس مطرح کردیم، باید بر روی ویژگی های مهم تمرکز کنید و تنها اعداد و ارقامی که اهمیت دارند را ذکر کنید. مانند بیشترین و کمترین مقادیر، مقادیر مشابه و مقادیری که می توان مقایسه کرد. به یاد داشته باشید هنگام نوشتن مقادیر مهم باید دلیل مهم بودن آنها را نیز ذکر کنید. برای این کار می توانید از relative clause یا participial phrase استفاده کنید. مانند:

In 2008, coal was 70%, which was the highest proportion, having increased by 30 percentage points over the 2005 figure.

  • مراقب قیدهای زمان ترتیبی یا time sequencers باشید. نمودارهای دایره ای برخلاف گراف ها محور زمان ندارند. بنابراین همه اعداد و ارقام در نمودار دایره ای مربوط به یک زمان مشخص اند. براین اساس، شما نمی تواند از قیدهای تریبی استفاده کنید. تنها زمانی می توانید از آنها بهره ببرید که بخواهید ترتیب منطقی را مشخص کنید نه ترتیب زمانی. مانند:

In 2005, coal was the highest, at 40%, followed by iron, at 32%.

  • بازه های زمانی هم می توانند مشکل ساز باشند. برای مثال افزایش میزان ذغال بین سال های 2005 تا 2008 یعنی در بازه سه ساله صورت گرفته است. بنابراین نمی توانید بگویید the amount of coal increased in 2008. بهتر است بازه زمانی را کامل بنویسید تا دچار ابهام نشوید.:

From 2005 to 2008, coal increased to 70%.

 

قسمت بعدی نکات رایتینگ آیلتس به ذکر مواردی درباره جدول اعداد اختصاص خواهد یافت.

 

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

Leave A Reply