نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (5)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 3: Identify Essay Type

انواع سؤال در تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک

یکی از مهمترین مهارتها برای گرفتن نمره خوب، توانایی شناسایی انواع سؤال در تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک است. در قسمتهای قبلی راجع به شناسایی سؤال و اهمیت محتوای پاسخ آن صحبت کردیم. این بار به سراغ نکته ای مهم تر می رویم. پاسخ شما باید چه نوع مقاله ای باشد؟

می توان 4 نوع سؤال را شناسایی کرد:

1. Argument Questions

در این نوع از سؤالات شما باید در پاسخ argue کنید. نکته مشترک در تمامی سؤالات argument این است که باید نظرتان را درباره موضوعی بدهید. برای مثال سؤالات agree/disagree از بارزترین نوع سؤالات argument هستند. این نوع را می توان به دو نوع زیر تقسیم کرد:

  1. give an opinion+argue a side
  2. give an opinion+argue both sides

در زیر یک نمونه سؤال argument میبنیم:

The best way to reduce the number of traffic accidents is to make all young drovers complete a safe-driving education course before being licensed to drive. To what extent do you agree or disagree with this statement?

همانطور که درست تشخیص دادید، باید یک طرف argument را طبق نظر خود انتخاب کنید و استدلال کنید چرا با آن موافق هستید. پس این سؤال از نوع a می باشد.

2. Discussion questions

در این نوع سؤالات از شما خواسته می شود بدون در نظر گرفتن نظر شخصیتان یک موضوع را به بحث بگذارید. پس شما نیازی به سوگیری ندارید. این نکته بسیار مهم است. چراکه در برخی سؤالات argument کلمه discuss در سؤال نوشته می شود و بسیاری از زبان آموزان فکر میکنند که آن سوال از نوع discussion است. اما تفاوت در این است که اگر discussion باشد از شما نمی خواهد نظرتان را بدهید. پس به بخش “give an opinion” توجه ویژه داشته باشید.

در سؤالات discussion از شما خواسته می شود که چرایی یا چگونگی یک موضوع را بحث کنید. یا اینکه درخواست می کند پیشنهادات خود را برای یک موضوعی ارائه کنید (این با سوگیری در سوالات argument تفاوت دارد). برای نمونه:

A large number of death are caused by road accidents. Why do so many accidents occur? Make recommendation that would help reduce their number.

3. Mixed Questions

این نوع سؤالات ترکیب دو نوع argument و discussion هستند. برای پاسخ باید هم discuss کنید و هم طبق نظر خود سوگیری کنید و یک طرف argument را ترجیح دهید. برای نمونه:

Work is taking a more important role in people’s lives. Why are people working so much? Do you think this trend is good or bad?

سوال اول تسک چرایی موضوع را از شما می پرسد پس باید پاسخ آن را discuss کنید. سوال دوم نظر و سوگیری شما را می پرسد پس باید argue کنید.

نکته آخر اینکه با نگاهی به انواع سؤالات در تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک در میبابیم که سوالات argument بیشتر از بقیه ظاهر می شوند و همچنین پاسخ به آنها نیز سخت تر است.

Leave A Reply