8 راه برای پاسخگویی به سوالات در مصاحبه آیلتس

8 راه برای پاسخگویی به سوالات در مصاحبه آیلتس

8 راه برای پاسخگویی به سوالات در مصاحبه آیلتس

دز بخش مضاحبه آیلتس از شما سوالاتی پرسیده می شود که باید بتوانید به راحتی و بدون وقفه زیاد پاسخ دهید. پاسخ های شما نباید کوتاه باشد. باید سعی کنید موضوع را بسط دهید. به ویژه در تسک سوم که می بایست در پاسخ به هر سوال حدود چهل یا پنجاه ثانیه صحبت کنید. بسیاری از داوطلبان نمی دانند چطور پاسخ های خود را بسط دهند. در ادمه 8 راه برای پاسخگویی به سوالات در مصاحبه آیلتس معرفی می کنیم.

 

1. استفاده از contrast

سعی کنید در پاسخ هایتان contrast را نشان دهید. از but\however استفاده کنید. این کلمات خود راه را برای شما می گشایند تا ایده های دیگری را به یاد آورید.

 

2. استفاده از جزئیات

با استفاده از واژه هایی چون which\ that\who می توانید جزئیات بیشتری را به پاسخ خود اضافه کنید. این ضمایر موضولی نه تنها پاسخ شما را طولانی تر می کنند بلکه جملات ساده را به جملات پیچیده گرامری تبدیل  میکنند که برای گرفتن نمره مناسب از معیار گرامر هم مورد نیاز است.

 

3. مثال بزنید

با استفاده از کلمات in particular\ such as\ including\like یک مثال برای ایده خود بیاورید.

 

4. استفاده از قیدهای تکرار

می توانید با استفاده از قیدهای تکرار مانند always, sometimes,… در مورد اینکه هر چند وقت یک بار کاری را انجام می دهید صحبت کنید.

 

5. از تصمیماتتان برای آینده صحبت کنید

با استفاده از ساختار be going to می توانید در صورت امکان در مورد آینده نیز مطلبی اضافه کنید.

 

6. از گذشته یاد کنید

با استفاده از used to می توانید در صورت امکان از عادات خود در گذشته که مرتبط با موضوع سوال است صحبت کنید.

 

7. از ترجیحاتتان صحبت کنید

می توانید از ساختار I prefer …\ I’d rather استفاده کنید تا از ترجیحاتتان صحبت کنید. 

 

8. دلیل بیاورید

یکی از ساده ترین راه ها برای بسط پاسخ تان دلیل آوردن برای ایده تان است. 

 

توجه داشته باشید که پاسخ هایتان باید با موضوع سوال مرتبط باشد. بنابراین از راه هایی استفاده کنید که شما را از موضوع منحرف نمی کنند.

 

مطالب زیر نیز مفید خواهند بود:

10 عبارت کاربردی برای اسپیکینگ آیلتس: موضوع: Travel & Holidays

5 عبارت و اصطلاح رایج در زبان انگلیسی

Leave A Reply