چگونه نمره IELTS 8 بگیریم؟

چگونه نمره IELTS 8 بگیریم؟

___________________________________________________

 

چند نکته کوتاه اما مهم برای کسب نمره 8 آیلتس. 

 

? در بخش listening و reading:

—35 پاسخ درست از 40 سوال لازم است.

—در دیکته و نوشتن کلمات دقت کنید.

—در هر سوال بیشتر از حداکثر تعداد کلمات استفاده نکنید.

 

? در بخش writing:

—به هر دو سوال پاسخ دهید.

—پاگراف بندی برای توضیح بهتر و شفافتر نکات کلیدی بسیار مهم است.

—از کلماتی که کمتر در زبان گفتاری رایج هستند استفاده کنید.

—از جملات بلند با ساختار پیچیده استفاده کنید.

 

? در بخش speaking:

—روان و بدون مکث صحبت کنید.

—برای ربط دادن ایده ها به هم از کلمات رابط مناسب استفاده کنید.

—از لغات سطح بالا و اصطلاحات استفاده کنید.

—به تلفظ و آهنگ جمله ها دقت کنید.

 

 

 

 

Leave A Reply