واژه های مهم آیلتس: موضوع culture and traditions

واژه های مهم آیلتس

آیا تکرار کلمات در اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس باعث کسر نمره می شود؟

یکی از چهار معیار اصلی نمره دهی در بخش های اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس lexical resource است. بنابراین، تکرار بیش اندازه ی یک واژه می تواند نشانگر این باشد که دایره ی واژگانی شما محدود است و توانایی paraphrase کردن ندارید. بنابراین، مهم است که برای گسترش دایره ی واژگانی خود، لغات مرتبط با هر موضوع را بهمراه چند مترادف و متضاد بیاموزید. در این مطلب ما به سراغ واژه های مهم آیلتس برای موضوع رایج culture and traditions می رویم. 

معنای این کلمات را در فهرست قرار نداده ایم تا شما با سرچ کردن درمورد هر یک با نوع کاربرد و لغات مرتبط آن نیز آشنا شوید.

واژه های مهم آیلتس برای موضوع culture and traditions

Heritage

values

stereotype

prejudice

bias

cultural diversity

culture shock

fit in

blend in

discrimination

majority/minority

currency

mythology/myth

culture diffusion

cultural norms

globalization

becoming globalized

fine arts

language barrier

multicultural

conformity

segregation

folklore

festivals/ceremonies

cultural traditions

customs

preservation

ritual

parade

transmission

social memes

media/press

handicrafts

souvenirs 

inheritance

legend

hand sth down

pass on

conservation

the fabric of society

status

medieval 

ancient

public duty

ethnocentrism

racism

ethnicity

etiquette

collectivist society

individualist society

ethics

global village

culturally acceptable

cultural conflicts

cultural specificities

misconception

local/global culture

اگر لغات دیگری مرتبط با این موضوع می شناسید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

مطالب زیر نیز مفیدند:

پرکابردترین phrasal verbها در اسپیکینگ آیلتس

دانلود مجله نیوساینتیست، اکتبر 2023 New Scientist

Leave A Reply