اشتباهات رایج انگلیسی: تفاوت بین Speak، Say، و Tell

Say، Speak و Tell

اشتباهات رایج انگلیسی: تفاوت بین Speak، Say، و Tell

در زبان انگلیسی، افعال زیادی وجود دارند که گفتار را بیان کرده و برای نقل قول استفاده می شوند. از واژه های پر کاربرد در این زمینه می توان به سه فعل Say، Speak و Tell اشاره داشت. با این وجود در موارد زیادی دیده می شود که زبان آموزان در استفاده از این افعال با دشواری روبرو می شوند، و از آن جا که این افعال کاربرد بسیار زیادی در زبان انگلیسی دارند، توصیه می شود تفاوت بین آن ها را به خوبی یاد بگیرید.

آنچه در ویدئوی زیر می بینید، توضیحاتی در این زمینه برای روشن کردن بیشتر این تمایزات است:

 

 

دانلود ویدئو

 

به طور خلاصه، با توچه به ویدئوی بالا می توان نتیجه گرفت که Tell و Say برای گفتن دقیق آن چه که ذکر شده به کار می روند،
در حالی که Speak بیشتر برای اشاره به موضوع کلی آنچه گفته شده ارتباط پیدا می کند.
در ضمن، Tell نیازمند مفعول است، در حالی که Say می تواند بدون مفعول به کار رود.

 


مطالب مرتبط:

اشتباهات رایج در انگلیسی : Street یا Avenue

اشتباهات رایج انگلیسی : استفاده صحیح از gerund

اشتباهات رایج انگلیسی: تفاوت بین Holiday و Vacation

Leave A Reply