معادل آکادمیک برخی از لغات پرتکرار در رایتینگ رسمی

سؤالات آیلتس

سبک های نگارشی مختلف در زبان انگلیسی

در هر زبانی، سبک های نگارشی مختلفی وجود دارد که می بایست با توجه به هدف نگارش و موضوع آن سبک مناسب را برگزید. این سبک های نگارشی در انگلیسی به formal, semiformal, و informal تقسیم می شوند. همچنین در محیط های علمی از سبک رسمی با نام های academic یا scientific هم یاد می شود. پیش از این درباره تفاوت های سبک رسمی و غیررسمی زیاد بحث کرده ایم. در این مطلب، چند مورد از لغات پرتکرار در رایتینگ و معادل آکادمیک آنها را برایتان فهرست می کنیم.

در پایان مطلب نیز چند لینک مفید در اختیارتان قرار خواهیم داد.

معادل آکادمیک لغات پرتکرار در رایتینگ رسمی

Informal Academic
Many Numerous
Prove Justify
Agree Concur
Good Advantageous
Bad Detrimental
Show Elucidate
However Conversely
So Subsequently
Ask Inquire
Careful Cautious
First Initially
Live Reside
Keep Preserve
Anyway Nevertheless
Empty Vacant

 

لینک های مفید برای نگارش به زبان انگلیسی

منابع مختلفی وجود دارد که می تواند به شما در بهبود رایتینگ انگلیسی کمک کند. برای مثال، دیکشنری های collocations و Thesaurus، که هم به صورت آنلاین و هم نسخه دیکشنری فیزیکی آنها موجود است، برای نگارش مفیدند. از دیکشنری کالوکیشن می توانید کلماتی که در کنار هم می توانند قرار بگیرند را پیدا کنید. برای مثال، اگر نمی دانید چه فعلی به عنوان “کاهش شدت طوفان” مناسب است، پیدا کردن کلمه storm در دیکشنری کالوکیشن و بخش فعل ها، می توانید فعل subside را برای این منظور بیابید.

یا در دیکشنری Thesaurus می توانید کلمات مشابه را پیدا کنید تا راحت تر paraphrasing را انجام دهید.

اما این روزها سایت های بسیاری نیز وجود دارند که در بهبود مهارت رایتینگ مفیدند. برای مثال سایت virtualwritingtutor.com برای تصحیح متن رایتینگ به شما کمک می کند. 

سایت gingersoftware.com جملات را برایتان بازنویسی می کند. و اگر نمی دانید چطور یک کلمه در جمله به کار می رود، از سایت sentence.wordhippo.com استفاده کنید.

با همه ی این ابزارها، هیچ روشی مانند خواندن متون انگلیسی نمی تواند مهارتتان در رایتینگ را افزایش دهد.

شما اگر سایت یا اپلیکیشن مناسب دیگری می شناسید در بخش کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان در اختیار بگذارید.

Leave A Reply