لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در استرالیا 2017

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در استرالیا- 2017

 

گروه الف (ممتاز)

 1. Australian National University
 2. Monash University
 3. The University of New South Wales
 4. The University of Queensland
 5. The University of Sydney
 6. The University of Western Australia
 7. University of Adelaide
 8. University of Melbourne
 9. Macquarie University

  ———————————————————————————

گروه ب (خوب)

 1. Australian Maritime College
 2. Curtin University of Technology
 3. Deakin University
 4. Flinders University
 5. Griffith University
 6. James Cook University
 7. La Trobe University
 8. Murdoch University
 9. Queensland University of Technology
 10. RMIT University
 11. Swinburne University of Technology
 12. University of Canberra
 13. University of Newcastle
 14. University of South Australia
 15. University of Tasmania
 16. University of Technology, Sydney
 17. University of Wollongong
 18. University of Western Sydney
 19. University of New England
 20. Victoria University

  ———————————————————————————

گروه ج (متوسط)

 1. Australian Catholic University
 2. Central Queensland University
 3. Charles Sturt University
 4. Edith Cowan University
 5. Federation University
 6. Charles Darwin University
 7. Southern Cross University
 8. University of Ballarat
 9. University of the Sunshine Coast
 10. University of Southern Queensland

 

Leave A Reply