سه نوع سوال رایج در بخش Independent رایتینگ تافل

انواع مقالات تافل

سه نوع سوال رایج در بخش Independent رایتینگ تافل

در بخش Independent رایتینگ تافل سوالی در مورد یک موضوع خاص ارائه شده و از شما خواسته می شود تا نظر خود را در مورد این سوال مطرح کرده و با ارائه ی دلیل و مثال، جواب خود توجیه کنید.
مدت زمان این بخش سی دقیقه است و متن شما باید حداقل 300 کلمه باشد.

سوالات بخش Independent رایتینگ تافل معمولا به سه گونه تقسیم می شوند:
Agree or Disagree، Explain Both Sides و Pick a Stance from Many Options

 

موافقت یا مخالفت (Agree or Disagree)

این رایج ترین نوع سوال ارائه شده در بخش مستقل (Independent) رایتینگ است. در این نوع سوالات، شما با دو طرف یک استدلال روبرو هستید و باید یکی را انتخاب کنید. سپس با ارائه ی دلایل مشخص و مثال های مناسب ایده ی خود را توجیه میکنید.

مثال:

Do you agree or disagree with the following statement? When people solve problems as a group, they come up with better solutions that if they were to try to solve the problem individually. Use specific reasons and examples to support your answer.

 

Do you agree or disagree with the following statement? All children should be required to take a foreign language class from the time they start school until they begin university. Use specific reasons and examples to support your answer.

 

توضیح هر دو طرف (Explain Both Sides)

این گونه سوالات مشابه با سوالات موافقت یا مخالفت است، با این تفاوت که باید استدلال هر دو طرف بحث را توجیه کنید. معمولا در این گونه سوالات از شما خواسته می شود تا مزایا و معایب موضوعی را مقایسه کرده و برای استدلال خود مثال بیاورید.

مثال:

Some high school students are delaying college for a year in order to take a gap year where pursue other opportunities such as work or travel. Discuss the advantages and disadvantages of gap years. Use specific reasons and examples to support your answer.

 

Compare the advantages and disadvantages of requiring college freshman to complete at least a year of college classes before selecting a major versus having them choose right away. Use specific reasons and examples to support your answer.

انتخاب یک موضع از بین چند گزینه (Pick a Stance from Many Options)

این نوع سوال معمولا کمتر مورد استفاده واقع می شود، اما در صورت مطرح شدن آن، با موضوعی کلی روبرو هستید که عقاید مختلفی در مورد آن وجود دارد. از شما خواسته می شود تا عقیده ی خود را مطرح کرده و آن را توجیه کنید

مثال:

Imagine that there is a large piece of vacant land in your town. What is the best way to make use of it? Use specific reasons and examples to support your answer.

 

What do you believe is the most important problem facing the world today? Why is it the most important? Use specific reasons and examples to support your answer.

 


مطالب مرتبط:

نمونه سوال اخیر بخش اسپیکینگ تافل 2018 (Task 1)

نمونه سوال اخیر بخش اسپیکینگ تافل 2018 (Task 2)

Leave A Reply