Showing 1-9 of 1225 results
چطور برای آیلتس کامپیوتری آماده شویم؟

آزمون آیلتس کامپیوتری : چطور برای آیلتس کامپیوتری آماده شویم؟

25 تیر 1399
0

آزمون آیلتس کامپیوتری همانطور که چند ماه پیش خبررسانی کردیم، آزمون آیلتس کامپیوتری در بسیاری از کشورها در حال برگزاری است (از اینجا بخوانید). این آزمون با شیوع ویروس کرونا …