Showing 1-9 of 1398 results
سوالات احتمالی مصاحبه شغلی

انگلیسی تجاری یا business English : چند روش ساده برای یادگیری

17 شهریور 1398
0

یادگیری انگلیسی تجاری خیلی از ما در محیط کار نیاز داریم با افرادی از شرکت های خارجی ارتباط برقرار کنیم. این برقراری ارتباط معمولا از طریق انگلیسی تجاری انجام می …