تسک توصیف شکل (Describe Image) – اسپیکینگ PTE (بخش اول: نمودار)

Describe Image

تسک توصیف شکل (Describe Image) – اسپیکینگ PTE

یکی از قسمت های بخش اسپیکینگ آزمون PTE، بخش (Describe Image (di می باشد.
در این بخش شکلی به شما ارائه می‌شود. شما 25 ثانیه فرصت دارید شکل را بررسی کنید. پس از این فرصت 25 ثانیه ای، میکروفن شروع به ضبط کردن صدا کرده و شما 40 ثانیه فرصت دارید شکل را توصیف کنید.

نوع شکل ها و نمونه های بخش Describe Image

احتمال می رود شکلی که به شما ارائه می شود یک نمودار آماری به شکل Bar ،Graph ،Demographic، یا Pie باشد. اما ممکن است در این بخش جدول، نقشه، پروسه یا فلوچارت، یا حتی ترکیبی از شکل های عادی نیز ارائه گردد. گاهی اوقات نیز دو شکل مرتبط به طور همزمان ارائه شده است و از زبان آموز خواسته شده تا در مورد آنها صحبت کند.
در ادامه ی این مقاله نمونه سوالاتی در مورد نمودار ارائه می کنیم:

 


 

Describe Image
Describe Image

رویه ی مصرف میوه و سبزیجات در ایالات متحده از سال 1970 تا 2010:

This line graph represents the trends of vegetable and fruit consumption in the United States. The data between the years 1970 and 2010 shows that vegetables were more popular than fruits for the entire period. However, consumption of vegetables increased sharply from the year 1980. On the other hand, trend in fruit consumption was mostly steady. In conclusion, there was a decline in the consumption of both veggies and fruits in the year 2010, probably because of an increase in the popularity of meat consumption.

 


 

Describe Image
Describe Image

آب و هوا در Beckside Farm، بخش کامبریا در طول سال

This graph represents the climate at backside farm in Cumbria. The temperature ranges from 2 to 15 degrees Celsius, while the rainfall ranges from 60 millimeters in February and April to about 150 millimeters in November. It seems that winter months are from November to February and summer period is from June to the end of August. It rains all year round with varying amount of precipitation. However, the average precipitation is 60 to 100 millimeters with the maximum of 150 at the year end. In conclusion, it is a cold region with plenty of rain throughout the year.

 


مطالب مرتبط:

فرمت آزمون PTE – بخش اسپیکینگ

مراحل ثبت نام آزمون PTE

نمرات آزمون PTE

Leave A Reply