ویدیو آموزشی: مهارت های نوشتار تافل – قسمت دوم Writing Question 2: Idependent

Writing Question 2
ویدیو آموزشی
مهارت های نوشتار تافل – قسمت دوم Writing Question 2: Independent

 

این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Writing Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون تافل، میباشد و سعی در جواب دادن به تمامی سوالات و مشکلات زبان آموزان دارد.

بخش نوشتار شامل دو سوال است که در این قسمت به سوال دوم یعنی Independent Writing میپردازیم.  در این ویدیو مدرس ETS روش های بسیار خوبی برا عملکرد بهتر در این بخش به ما میدهد. این بخش شامل:
  • آشنایی با نوع و ساختار سوال
  • چگونه جواب دادن به سوال
  • معیار های نمره دهی
  • نمونه جوابی که نمره بالایی دریافت کرده
  • نکات تکمیلی برای بهبود این مهارت

————————————————————————————————————————

Leave A Reply