ویدیو آموزشی: مهارت های شنیداری تافل – قسمت دوم Gist-Purpose and Gist-Content

بخش شنیداری آزمون تافل
ویدیو آموزشی
مهارت های شنیداری تافل – قسمت دوم Gist-Purpose and Gist-Content

 

این ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Listening Questions – شما را با نوع سوال Gist-Purpose and Gist-Content بخش شنیداری آزمون تافل آشنا کرده و به تمامی زبان آموزانی که با این نوع سوالات در آزمون تافل مشکل دارند، راه حل های بسیار خوبی ارائه میدهد.

Leave A Reply