ویدیو آموزشی: مهارت های شنیداری تافل – قسمت چهارم Detail

مهارت شنیداری تافل
ویدیو آموزشی
مهارت های شنیداری تافل – قسمت چهارم Detail

 

این ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Listening Questions – شما را با نوع سوال Detail بخش مهارت شنیداری تافل آشنا کرده و به تمامی زبان آموزانی که با این نوع سوالات در آزمون تافل مشکل دارند، راه حل های بسیار خوبی ارائه میدهد.

Leave A Reply