ویدیو آموزشی: مهارت های خواندن تافل – قسمت پنجم Sentence Simplification

Sentence Simplification
ویدیو آموزشی
مهارت های خواندن تافل – قسمت پنجم Sentence Simplification

 

این سری ویدیو – Inside the TOEFL® Test-  Reading Questions – که کاری از ETS، مسئول برگزاری آزمون تافل، میباشد و سعی در جواب دادن به تمامی سوالات و مشکلات زبان آموزان دارد.

در این ویدیو – Sentence Simplification – با نوع سوال، چگونگی تشخیص سوال و چگونگی جواب دادن به آن آشنا شده، سپس به منظور درک بهتر سوال نمونه ای از سوال و جواب را با هم میبینیم. و در انتهای ویدیو با نکات تکمیلی بسیار مفیدی برا هر چه بهتر کردن مهارت خواندنمان روبرو میشویم.

 

Leave A Reply