قیمت جدید آزمون آیلتس

بنا بر آخرین اخبار منتشر شده توسط IDP قیمت آزمون آیلتس به 8200000 ریال افزایش یافت. متقاضیان موظف به پرداخت هزینه ذکر شده از طریق درگاه مرکز آزمون مورد نظر خود هستند.

Leave A Reply