بازگشت پروشات از شهریور، شکوه همچنان معلق

بازگشت پروشات از شهریور، شکوه همچنان معلق

بازگشت پروشات از شهریور، شکوه همچنان معلق

 

چند وقت پیش خبر از تعلیق مراکز آزمون آیلتس پروشات و شکوه توسط سازمان IDP دادیم. با این که هنوز تغییری در وضعیت شکوه دیده نمیشود، اما خبر خوش اینکه مرکز پروشات پس از مدتی وقفه مجدداً به عرصه برگزاری آزمونهای IELTS در ایران بازگشته است. برنامه آزمون های این مرکز به این صورت است:

 

 Academic شنبه 18 شهریور 96 شنبه 22 مهر 96 پنج شنبه 11 آبان 96 شنبه 11 آذر 96

 

 General شنبه 18 شهریور 96 شنبه 22 مهر 96 پنج شنبه 11 آبان 96 شنبه 11 آذر 96

 

برای ثبت نام در آزمون های آیلتس مرکز پروشات میتوانید وارد لینک زیر شوید:

https://my.proshotielts.com/timetable

Leave A Reply