گرامر آیلتس : جملات تاکیدی cleft sentences

وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی

گرامر آیلتس

در رایتینگ آیلتس شما باید جملاتی پیچیده تر بسازید تا از معیار گرامر نیز نمره مناسبی کسب کنید. یکی از ساختارهایی که برای گرامر آیلتس خوب است یاد بگیرید ساختارهایی است که برای تاکید به کار می روند. یکی از آنها جملات cleft هستند.

ساختار cleft و Pseudo-cleft برای گرامر آیلتس

جملات cleft ساختارهایی هستند که با گذاشتن what, it و all در ابتدای جمله، بر نکته ای خاص تاکید می کنند. برای مثال جمله ی زیر را در نظر بگیرید:

John wanted to go to the gym.

اگر بخواهید تاکید کنید که John به باشگاه رفته و نه کس دیگری، می توانید از جمله زیر که یک cleft است استفاده کنید.

It was John who wanted to go to the gym.

در جملاتی که با what شروع می شوند، ساختار به شکلهای زیر است:

  1. What+ Subject+Verb
  2. What+verb+object
  3. What+subject+do+is+full infinitive

برای مثال:

What I object to is being talked down to.

What really gets me angry is the hypocrisy on the part of this government.

What we did with our garden was to cut all the trees right back and then mow the lawn.

اگر می خواهید تنها بر روی یک چیز تاکید کنید، می توانید بجای what از All استفاده کنید.

All I want from life is a bit of peace and quiet.

مطالب زیر ممکن است کمک کننده باشند:

دانلود ویرایش پنجم (۲۰۱۹) English Grammar in Use

رایتینگ آیلتس : درمورد نمرده دهی در رایتینگ آیلتس بیشتر بدانید

 

Leave A Reply