ریدینگ آیلتس : با انواع سوالات و نحوه صحیح پاسخ به آنها آشنا شوید (4)

نکات بخش ریدینگ آیلتس

انواع سوالات ریدینگ آیلتس

تاکنون رایج ترین انواع سوالات ریدینگ آیلتس را با هم مرور کردیم (Yes/No/Not Given, matching headings, note-completion). حالا چند مورد از دیگر انواع سوالات ریدینگ آیلتس را که ممکن است در آزمون مواجه شوید، معرفی میکنیم.

پیش از اینکه به سراغ انواع سوالات برویم، یادآوری میکنیم که هنگام انجام تسک های ریدینگ، حداقل به یکی از روش های خواندن متن زیر نیاز خواهید داشت.

 1. خواندن سریع متن برای فهمیدن general idea
 2. خواندن سریع متن برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز و مرتبط برای پاسخ دادن به سوال
 3. خواندن دقیق بخش مرتبط متن

سوالات چندگزینه ای

تسک ریدینگ ممکن است شامل سوالات چند گزینه ای باشد که به صورت های زیر طرح می شوند:

 • یک سوال به همراه چهار گزینه که باید بهترین گزینه را انتخاب کنید. برای انجام این نوع تسک باید ابتدا سوال و گزینه ها را به دقت بخوانید. پس از آن، متن را سریع بخوانید تا بخش مرتبط را پیدا کنید، سپس بخش مرتبط را به دقت بخوانید تا به جواب برسید.
 • یک سوال به همراه چند گزینه که بیشتر از یک گزینه صحیح دارد. معمولا اگر پنج گزینه است، دو تای آن صحیح است و اگر هفت گزینه است ، سه تا. برای این تسک نیز مانند بالا عمل میکنید.

سوالات صحیح/غلط

یکی دیگر از انواع سوالات ریدینگ آیلتس ، سوالات identifying information یا به عبارتی True/False/Not Given هستند. این دست از سوالات با سوالات identifying writer’s view/claim یا yes/no/not given متفاوت اند. دسته اول بر اساس حقایقیست که در متن موجود است و دسته دوم براساس نظرات نویسنده متن است. اما روش پاسخ دادن آنها یکیست. بهتر است متن را سریع بخوانید تا بخش مرتبط را پیدا کنید. سپس آن بخش را بدقت مطالعه کنید تا به پاسخ صحیح برسید.

 

انتخاب از میان فهرست گزینه ها

دسته ای دیگر از سوالات که انواع مختلفی دارد، انتخاب چند گزینه از میان فهرستی از گزینه هاست.

 • نوعی از آن، متن را به بخش ها یا پارگراف های مختلف تقسیم می کند و شما باید برای هر سوال تصمیم بگیرید کدام بخش یا پاراگراف آن اطلاعات را نشان میدهد. در انجام این تسک، paraphrasing بسیار مهم است. متن را سریع بخوانید تا بتوانید بخش مرتبط را با توجه به مفاهیم کلیدی پیدا کنید.
 • نوع دیگر آن، matching features است که ممکن است متفاوت باشد. مثلا شما باید جملات موجود را به نام اشخاص یا تاریخ مرتبط matchکنید.
 • و در اخر ممکن است لازم باشد جمله ای ناتمام را با انتخاب از میان گزینه ها، تکمیل کنید.

سوالات جای خالی

ممکن است لازم باشد جملات را با استفاده از یک تا سه کلمه/عدد تکمیل کنید. صورت سوال را به دقت بخوانید تا دقیق متوجه شوید چند کلمه یا عدد می توانید بنویسید. این نوع سوالات بصورت های زیر ممکن است طرح شوند:

 • تکمیل یک جمله. ممکن است لازم باشد یک جمله را با توجه به متن تکمیل کنید. پس از تکمیل، آن را بخوانید تا مطمئن شوید هم از لحاظ محتوایی و هم گرامری صحیح است.
 • تکمیل خلاصه متن، note، جدول یا چارت براساس متن. مثل سوالات note-completion باید به دنبال کلمات کلیدی در صورت سوال بگردید تا بتوانید بخش مرتبط را در متن پیدا کنید.
 • تکمیل برچسب های دیاگرام. در متن توصیفاتی موجود است که با خواندن آنها شما باید دیاگرام نیمه کاره را تکمیل کنید و برچسب گذاری نمایید. برای انجام این تسک نیز، باید ابتدا به سرعت بخش مرتبط را پیدا کنید و سپس آن را به دقت بخوانید.
 • سوالات پاسخ کوتاه. سوالات طرح شده به ترتیب محتوای موجود در متن هستند. سوالات را به دقت بخوانید، کلمات کلیدی را شناسایی کنید و بخش مرتبط را پیدا کنید.

تقریبا تمامی انواع سوالات ریدینگ آیلتس را در این چهار قسمت مرور کردیم. برای انجام تمرین بیشتر می توانید به اینجا مراجعه کنید.

 

Leave A Reply