کسب نمره بالاتر در آیلتس و تافل: استفاده از collocation

کسب نمره بالاتر در آیلتس و تافل: استفاده از collocation

کسب نمره بالاتر در آیلتس و تافل: استفاده از collocation

کسب نمره بالاتر در آیلتس و تافل: استفاده از collocation

یکی از ساده ترین راه های تقویت مهارت نوشتاری و گفتاری در آزمون های بین المللی، مانند آیلتس و تافل، استفاده کاربردی از collocations یا هم آیی است. برای تقویت دایره لغات خود و کسب نمره بالاتر در آزمون، از collocations زیر که ترکیب قید و صفت است استفاده کنید:

The following (adverb + adjective) collocations are taken from the British National Corpus with help you improve your vocabulary and score higher in IELTS. (Below, “sb’ = somebody and ‘sth’ = something.)

bitterly + cold, disappointed, divided, hostile, humiliated, hurt. opposed, resented, resentful, upset

completely
  + alone, different, drained, empty/full, extinguished, immune

(from/to sth), incapable (of sth). incomprehensible, lost, negative, new, open (with sb) (= honest), overlooked, revised, right/wrong, untenable

deeply
  +  ashamed, , conscious, conservative, depressed, disappointed, disturbed, divided, embedded, embittered, hurt, , ingrained, in love with, involved, involved, lamented, meaningful, moving, religious, rutted

entirely + absent, beneficial, clear, different, false, fitting, free, global, impersonal, loyal, new. obvious, serious, unconvincing, unexpected

heavily   +   armed, booked, built, censored, embroiled (with sb/sth). 
guarded, involved (in sth). muscled, polluted, populated, protected, regulated, represented, scented, soiled, taxed

hideously   +  bad, burnt, deformed, disfigured, disfiguring, effective, embarrassing, expensive, injured, lurid, mangled, scarred, swollen, ugly, unhygienic

highly   +  commended, contagious, controversial, critical, dependent, developed, educated, enjoyable, flexible, intelligent, mobile, paid, personal, polished, political, popular, qualified, recommended, regarded, relevant, resistant, respected, significant, skilled, technical, toxic, trained, unlikely, valued, volatile

painfully   +   acute, aware, evocative, learned, loud, obvious, self-conscious, sensitive, shy.
slow, small, sparse, thin

perfectly   +   arranged, balanced, capable, fitting (= appropriate), formed, genuine, good.
healthy, normal, placed, proper, rational, reasonable, (all) right, safe, still, straightforward, understandable, valid

seriously   +   damaged, exposed, hit (= damaged), ill. impaired, rich, threatened,
undermined, wealthy

totally   +   abandoned, abused, alien, decent, destroyed, different, embarrassed, harmless, homogeneous, honest, impervious (to sth), inadequate, incompetent, integrated, irresistible, logical, new, normal, overpowering, stiff, surprising, unacceptable, unbelievable, undefined, unjustified, wasted

Utterly  +  abandoned, alone, appalled, careless, dejected, destroyed, devoted (to sb), different, disastrous, fearless, futile, impossible, irresistible, lacking, ruthless, tragic, unacceptable, unattainable, unquestioning, useless, wrecked

مطالب مرتبط:

دانلود کتاب Shortcut To English Collocations

یادگیری collocations در زبان انگلیسی : درس سوم ، Appearance

Leave A Reply