نقل قول در زبان انگلیسی – بخش دوم: نقل قول غیرمستقیم (جملات خبری)

نقل قول غیرمستقیم

نقل قول در زبان انگلیسی

اگر بخواهیم داستانی را تعریف کنیم، در اکثر مواقع باید از نقل‌ قول‌ها (Quotations) استفاده کنیم.
نقل‌قول عبارت است از ذکر دقیق یا تقریبی آنچه فردی در گذشته گفته و ما قصد داریم آنرا بازگو کنیم.
در زبان انگلیسی، نقل قول چه در گفتار یا نوشتار به دو صورت است:
نقل قول مستقیم (Direct) و نقل قول غیرمستقیم (Indirect).

در اینجا به بحث در مورد نقل قول مستقیم پرداختیم. در مقاله‌ی پیش رو در مورد نقل قول غیرمستقیم بحث خواهیم کرد.

در نقل قول غیرمستقیم، میتوان واژگان ذکر شده توسط فردی که نقل قول می شود را تغییر داد. در واقع این امر به نویسنده یا گوینده اجازه می دهد خلاصه ای از آن چه که گفته شده را نقل کند، یا حتی موضوعی را به آن اضافه کند که محتوای نقل قول را بهبود بخشد. سادگی کار نسبت به نقل قول مستقیم در علائم (punctuation) به کار رفته در این نوع نقل قول است. می توان گفت در اکثر مواقع نیازی به اضافه کردن علامتی خاص وجود ندارد.

با این وجود، نقل قول مستقیم به دلیل تغییراتی که در زمان جمله، ضمیر ها، و حتی قید های مکانی و زمانی می دهد دشوارتر به نظر می رسد. زبان آموزان فارسی زبان به خصوص در این زمینه به مشکل برمیخورند، چراکه در نقل قول فارسی، خیلی کم پیش می آید که چنین تغییراتی در نقل قول خود اعمال کنیم. علاوه بر این موضوع، در نقل قول غیرمستقیم خیلی از تغییرات ذکر شده نسبی هستند، به صورتی که بسته به گوینده و شنونده‌ی نقل قول، زمان آن، و مسائلی از این قبیل، ممکن است این تغییرات رخ ندهد.
به هر ترتیب، در این مقاله به این موضوعات خواهیم پرداخت.

نکته:

جهت آسان شدن توضیحات، به خاطر داشته باشید که در یک نقل قول، سه طرف وجود دارند:
صاحب نقل قول (کسی که در ابتدا نقل قول را در گذشته ذکر کرده است)؛
گوینده‌ی نقل قول (کسی که نقل قول را بازگو می کند)؛
شنونده‌ی نقل قول (کسی که نقل قول را از زبان گوینده می شنود).

زمان‌ها

هنگام استفاده از نقل قول مستقیم، شما باید زمان به کار رفته در گفته‌ی اصلی را در صورت نیاز به شکل زیر تغییر دهید:

 

 

مثال:

Direct:   He said, “I‘m reading a book.”
Indirect: He said he was reading a book.

 

Direct:     She said, “We must study for the exam tomorrow.”
Indirect:  She said (that) they/you had to study for the exam the next day/ tomorrow/ today/ yesterday.

ضمیرها و قیدهای مکانی و زمانی

در بالا اشاره داشتیم که تغییرات نقل قول غیر مستقیم نسبی می باشند. در مثال آخر این مساله به خوبی روشن است. مثلاً در انتخاب ضمیر فاعلی باید به این نکته توجه داشت که آیا گوینده‌ی نقل قول بخشی از “We” ذکر شده توسط صاحب نقل قول است یا خیر. حتی ممکن است شنونده‌ی نقل قول، بخشی از این “We” باشد، که در این صورت ضمیر مناسب در نقل قول غیرمستقیم “You” است! در واقع، شما باید به عنوان گوینده‌ی نقل قول، همه‌ی ضمیرهای موجود در نقل قول را بسته به نقشی که خود و شنونده‌ی نقل قول در آن دارید تغییر دهید.

Direct:    John said, “I will see you later.”
Indirect: John said he would see me later.

از طرفی دیگر، قید زمانی نقل قول غیرمستقیم به زمان ذکر نقل قول بستگی دارد. در مثال آخر، اگر زمان نقل قول در همان روزی باشد که صاحب نقل قول آن را ذکر کرده است، نیازی به تغییر قید زمان نیست. اما اگر نقل قول یک، دو یا چند روز بعد رخ دهد، قید زمانی به کار رفته به ترتیب “Today” (امروز)، “Yesterday” (دیروز) یا “The Next Day” (روز بعد آن) خواهد بود. در واقع، شما باید محاسبه کنید که زمان ذکر شده در نقل قول نسبت به زمان بازگویی نقل قول چقدر فاصله دارد. ضمناً،به جای قید زمانی “Now” از “Then” (به معنی «آن زمان») استفاده کنید.

Direct:   “I saw a ghost yesterday“, said Maggie.
Indirect: Maggie said she had seen a ghost the day before.

تغییر قید مکان آسان‌تر از موارد قبلی است، چرا که، بسته به موقعیت مکانی نقل قول، تنها “Here” به “There” یا بالعکس تبدیل می‌شود.

در مقاله‌ی بعدی با شکل سوالی و امری نقل قول غیرمستقیم نیز آشنا خواهیم شد.

 


مطالب مرتبط:

نقل قول در زبان انگلیسی – بخش اول: نقل قول مستقیم (ِDirect Speech)

کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی (Capitalization)

اشتباهات رایج انگلیسی: تفاوت بین Holiday و Vacation

Leave A Reply