حرف تعریف – بخش اول: حرف تعریف معین (The)

حرف تعریف معین (The)

حرف تعریف (article)

حرف تعریف واژه ای است که برای توصیف یک اسم – یعنی شخص، مکان، اشیاء، یا ایده‌ها – به کار می‌رود. از این منظر، حرف تعریف به صفت شباهت دارد، چرا که صفت نیز واژه ای است که اسامی را توصیف می‌کند. اما تفاوت بین حرف تعریف و صفت در این است که صفت واژه ی مورد نظر را از طریق جزئیات آن توصیف می‌کند، اما حروف تعریف تنها برای اشاره به اسامی به کار می‌روند. کاربردهای متفاوتی برای حروف تعریف مشخص شده است، مثل تشخیص اینکه اسم مورد نظر عمومی یا خاص است، یا اینکه اطلاعاتی که به ما ارائه می‌شود قدیمی یا جدید محسوب می‌شود.

به طور کلی، دو نوع حرف تعریف وجود دارد که برای اشاره به یک اسم یا گروهی از اسم‌ها به کار گرفته می‌شوند: حرف تعریف معین (the) ، و حرف تعریف نامعین (a/an). البته باید در نظر داشت که علاوه بر این سه حرف تعریف، امکان دارد واژه ی مورد نظر شما حرف تعریفی نیاز نداشته باشد، پس در واقع برای استفاده از حرف تعریف با چهار حالت مختلف روبرو هستیم.

در این بخش، قصد داریم با کاربرد حرف تعریف معین، یعنی the، آشنا شویم.

حرف تعریف معین (The)

حرف تعریف معین (the) پر کاربردترین واژه در زبان انگلیسی محسوب می‌شود. در انگلیسی حرف تعریف معین هنگامی پیش از اسامی قرار می‌گیرد که گوینده تصور می‌کند شنونده از اینکه او به چه اسمی اشاره می‌کند آگاه است. به عبارت دیگر، در واقع هنگام صحبت در مورد یک اسم، گوینده حدس می‌زند شنونده قادر باشد مرجع آن اسم را تشخیص دهد. این تصور یا حدس بنا بر دلایل و موقعیت‌های مختلفی رخ می‌دهد، که در پایین به این موقعیت‌ها اشاره می‌کنیم:

قواعد کلی حرف تعریف معین (The)

ما از the برای اشاره به چیزی استفاده می‌کنیم که قبلاً به آن اشاره شده است:

On Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn’t been caught yet.

A woman who fell 10 metres from High Peak was lifted to safety by a helicopter. The woman fell while climbing.

 

هنگامی که تصور داریم تنها یک عدد از اسم مورد نظر در اطراف وجود دارد، از the استفاده می‌کنیم، حتی اگر برای اولین بار به آن اشاره داریم:

Where is the bathroom?

We live in a small village next to the church.

Dad, can I borrow the car?

افراد یا چیزهایی که منحصر به فرد هستند نیز همراه با the به کار میروند:

The sun rose at 6:17 this morning.

The president will be speaking on TV tonight.

دقیقاً به همین دلیل بالا، اسامی همراه با صفت‌های تفضیلی نیز the میگیرند:

This is the highest building in New York.

You are the tallest person in our class.

زمانی که شخص یا شی مورد نظر را بلافاصله توصیف میکنید نیز استفاده از the الزامی است:

I loved the book my dad gave me for my birthday.

He is the doctor I came to see.

The man who wrote this book is famous.

اگر قصد داریم در مورد همه‌ی افرادی که صفت خاصی شامل حال آن‌ها می‌شود صحبت کنیم، the را پیش از آن صفت به کار می‌گیریم:

The French enjoy cheese. (همه ی فرانسوی‌ها)

The elderly require special attention. (همه ی کهن سال‌ها)

در ضمن، the پیش از “only”، دهه‌ها و قرن‌ها، و همچنین اعداد ترتیبی به کار می‌رود:

This is the only day we’ve had sunshine all week.

The first man set foot on the moon in the late 1960s.

اسامی خاص

از حرف تعریف معین (the) برای توصیف اسامی خاص زیر استفاده می‌شود: 

   شاخصه‌های جغرافیایی مانند رودخانه‌ها، رشته کوه‌ها، مجمع الجزایر، اقیانوس‌ها، کانال‌ها و … :

the Himalayas; the Canaries; the Atlantic; the Atlantic Ocean; the Amazon; the Panama Canal

   اسامی کشور‌هایی که جمع می‌باشند یا با واژه‌هایی مثل “states”، “kingdom” یا “republic” به کار می‌روند:

I have never been to the Netherlands.

She is visiting the United States.

James is from the Republic of Ireland.

   اسامی روزنامه‌ها، سازمان‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها (مگر رستوران و هتل مورد نظر به اسم شخص خاصی نامگذاری شده باشد):

She works for the New York Times.

They are staying at the Hilton on 6th street.

The United Nations was founded on October 24, 1945.

   اسامی ساختمان‌ها، آثار هنری، موزه‌ها، یا یادبودهای معروف:

Have you been to the Vietnam Memorial?

We went to the Louvre and saw the Mona Lisa.

I would like to visit the Eiffel Tower.

I saw King Lear at the Globe.

   نام خانوادگی، هنگامی که می‌خواهیم در مورد کل خانواده ای صحبت کنیم:

Netflix announces new deal with the Obamas for new shows.

We’re having dinner with the Smiths tonight.

 

در مقالات بعدی با حرف تعریف نامعین (a/an) و مواردی که نباید از حرف تعریف استفاده کرد آشنا می‌شویم.

 


مطالب مرتبط:

نقل قول در زبان انگلیسی – نقل قول مستقیم (ِDirect Speech)

کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی (Capitalization)

اشتباهات رایج انگلیسی: تفاوت بین Home و House

    1 Comment

  1. Kasra1373
    30 مرداد 1397

    خيلي عالي بود.
    تشكر

Leave A Reply