موضوعات گیج کننده در رایتینگ تافل (قسمت اول)

انواع مقالات تافل

موضوعات گیج کننده در رایتینگ تافل

اگر به خوبی خود را برای موضوعات رایج در بخش رایتینگ آماده کرده باشید معمولا بدون مشکل می توانید این بخش را نیز با موفقیت و نمره بالا پشت سر بگذارید. اما گاهی با موضوعاتی مواجه می شوید که کمی چالش برانگیزند. در این مطلب ده تا از موضوعات گیج کننده در رایتینگ تافل را با هم مرور می کنیم. سعی کنید برای آن ها ایده پردازی کنید و واژگان مورد نیاز را یاد بگیرید.

 

ده موضوع چالش برانگیز در بخش رایتینگ تافل

1. Do you agree or disagree with the following statement? The environmental issue is too complex to be handled by the individual.

2. Do you agree or disagree with the following statement? If we can’t say anything nice about someone, then we should not say anything about this person.

3. Imagine that a professor requires students to learn as much as possible about a subject in a short period of life. Is it better for the professor to require students to work together in a group or is it better to require students to work alone?

4. Do you agree or disagree? People can solve important problems by themselves or by their families; thus, it is almost not necessary to refer to the government.

5. Do you agree or disagree with the following statement. Nowadays more and more people spend too much money on their pets (dogs, cats and others), although there are better uses for this money.

6. Do you agree or disagree with the following statement? People care more about public recognition than about money. Even if no more money is given, public recognition can still make people work harder.

7. Do you agree or disagree with the following statement? The most important problems in today’s world will be solved in our lifetime.

8. Do you agree or disagree with the following statement? Although science and technology will continue to improve, the most significant improvement for the quality of people’s lives have already taken place.

9. Do you agree or disagree with the following statement? Leadership comes naturally. One cannot learn how to develop it.

10. Do you agree or disagree with the following statement? It is not necessary for university students to attend classes as long as they can pass their examinations.

مطالب زیر را نیز از دست ندهید:

رایج ترین اصطلاحات انگلیسی: عبارات کاربردی برای ابراز ترس و ناامیدی

واژگان +8 برای اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس : Education

Leave A Reply