موضوعات احتمالی تسک اول اسپیکینگ تافل : قسمت دوم

سؤالات اخیر اسپیکینگ تافل

تسک اول اسپیکینگ تافل

تسک اول اسپیکینگ تافل از شما سوالاتی راجع به خودتان می پرسد و باید با توجه به علایق، نظرات و تجربیات شخصی تان پاسخگو باشید. در پاسخ به هریک باید حدود یک دقیقه صحبت کنید. سی ثانیه به شما زمان داده می شود تا سوال را بخوانید و فکر کنید. در قسمت قبلی بیست موضوع را مرور کردیم. در ادامه بیست مورد دیگر از موضوعات احتمالی تسک اول اسپیکینگ تافل را از نظر می گذرانیم.

 

موضوعات احتمالی تسک اول اسپیکینگ تافل

your favorite TV show

the movie you like best

the place you would like to visit

the strangest dream you have had

what would you do if you had a lot of money?

your first attempt to gain something

your ideal holiday resort

your ambition

your most influential person/teacher and explain why this person is a positive role model?

where will you be professionally in 10 years time?

what quality do you like best in a friend?

what do you treasure most in life?

what are the qualities of a good citizen?

your favorite time of the year?

your favorite color?

what are the qualities of a good teacher?

what are the qualities of a good student?

what are the qualities of a good parent?

If you could change one thing in your country, what would you change?

سعی کنید طبق دستورالعمل بالا برای هریک پاسخی آماده کنید. 

مطالب زیر نیز مفیدند:

نمونه سوال از بخش رایتینگ integrated تافل

رایتینگ آیلتس : داشتن ایده های جذاب چقدر مهم است؟

Leave A Reply